NULLUTSLIPP GIR ANBUDSKRØLL

OREEC  (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster)arrangerte seminar i Forskningsparken i Oslo tirsdag 26.juni, der selvmotsigelsene innen den grønne, fornybare politikken ble tydelig belyst.

To vesentlige mangler ved rammevilkår for å nå mål om nullutslipp og innføring av fornybar energi kom klart og tydelig frem:

Det første problemet – det foreligger ikke noen klar definisjon av hva som defineres som nullutslipp. Eksempelvis kan en buss ha null utslipp om den kjøres på biodrivstoff. Men produksjonen og næringskjeden til biodrivstoffet kan være klima- og miljønegativt. Likevel kan et biodrivstoff bli valgt fremfor et annet i anbudskonkurranser, selv om det som vinner komme fra en klima- og miljønegativ næringskjede.

Eksempel på anbud der dette har skjedd er Ruters anbudskonkurranse på busstransport på Romerike. Her tapte lokalt produsert biogass for biodiesel produsert på palmeolje. Lokalt har enkelte tatt frem modell for drivstoffhierarki, slik avfallsbransjen har for avfall. Men, det mangler en nasjonal modell og nasjonale definisjoner.

Det andre problemet – kommer som følge av det første. Det er anbudskonkurransene. Siden de fornybare nullutslippsalternativene alle behøver statlig ( og kommunal) støtte for å få etablert økonomisk bærekraftige næringskjeder, betyr det at deltagelse i anbudskonkurranser blir ”liksom-anbud” der den ene offentlige bidragsmottageren konkurrerer med den andre. Vinner blir den som har vært flinkest til å finne og motta offentlige bidrag?

Sannsynligvis vil både private og offentlige aktører i dette ”markedet” være tjent med at man raskest mulig får definert og tegnet opp ideelle næringskjeder som virkelig innfrir ambisjonene om nullutslipp.

Dernest er det kanskje like greit å kreve biogassdrevne søppelbiler, busser og kommunale kjøretøy med lokalt produsert drivstoff, når det gir best klima- og miljønytte.

Å kjøre  anbudskonkurranser som skal være teknologinøytrale virker mot sin hensikt, når helhetlig klimaregnskap og sunn fornuft tilsier det motsatte.

I så måte virket OREEC-konferansen oppløftende. Ruters eiere, som også er vesentlig eier i biogass-næringskjeden, har instruert Ruter om hva de ønsker. Høyres stortingsrepresentant fra biogass-fylke Vestfold, Lene Camilla Westgaard-Halle, var sterk og klar i talen. Det behøves nasjonale føringer. Det skal styrke til for å motsi henne på det.