ODD TERJE DØVIK – NORDISKE MOLBOHISTORIER I AVFALLSPOLITIKKEN


Odd Terje Døvik, adm.dir. Returkraft AS, tidl. leder Energigjenvinningsgruppen i Avfall Norge


Norden må enes om felles krav til bærekraft for avfallstransporten. Manglende politisk samkjøring gir tragikomiske situasjoner. Lokale miljøhensyn går opp i dieselrøyken i transporten mellom landene.

Dansk Affaldsforening, søsteorganisasjonen til Avfall Norge, fortviler over at svenskene importerer dansk treavfall som danskene selv behøver i sine fjernvarmeanlegg. For å kompensere bortfallet av brenselet, importerer danskene fint, nytt trevirke tilbake til danske fjernvarmeanlegg fra svenskene.

En molbohistorie, skriver direktør Jacob Hartvig Simonsen i Dansk Affaldsforening i tidsskriftet EnergySupply.dk. Molbohistorien blir enda bedre når vi kan legge til at danskene selv tidvis henter avfall i Norge som vi behøver i våre fjernvarmeanlegg. Men det skriver Jacob Hartvig Simonsen ikke om.

Vi kan fortelle flere molbohistorier om norsk, dansk og svensk avfallspolitikk. Årlig sender Norge 60.000 trailere til Sverige med 1.2 millioner tonn avfall. Transporten skjer til stor del med østeuropeiske trailere som mellom turene kjører såkalt kabotasje i Norge. Det innebærer at de kommer med fulle dieseltanker til Norge og dumper prisene på kjøreoppdrag i Norge. Deretter kjører de avfall fra norske husholdninger til svenske forbrenningsanlegg 700 km unna.

Onsdag 22. August i Oslo  inviteres det til en heldags leverandørkonferanse i Næringslivets hus på Majorstua i Oslo. Der skal avfallsbransjens aktører  møtes og legge til rette for en videre utvikling av miljøvennlig avfallstransport.

Avfallsselskapene som allerede har meldt seg på dette leverandørutviklingsprogrammet er Vesar, RiG, FolloRen, RfD, ROAF, BiR, Asker, Oslo og Sarpsborg. I tillegg  kommuner og samarbeidet SeSammen i Midt-Norge, som omfatter 8 avfallsselskaper med til sammen 94 kommuner. Det er avfallstidsskriftet Kretsløpet som melder dette.

Samlingen skjer i regi av leverandørutviklingsprogrammet Innovative anskaffelser. Det er et nasjonalt program for leverandørutvikling som både NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet står bak.

Det er flott at avfallsbransjen skal stille klima- og miljøkrav til innhenting av avfallet hos husholdningene og næringslivet. Men når de miljøvennlige norske avfallsinnhentingsbilene senere laster avfallet over på en sliten forurensende østeuropeisk trailere da er tragedien  et faktum. Vi skal ikke bruke spalteplass her på at denne trailertrafikken også bidrar til å gjøre togtrafikken mellom Norge og Sverige lite lønnsom. Det overlater vi til andre.

Vi håper imidlertid dette også kan bli tema på konferansen i Oslo 22.august. Klima er ikke bare lokalt, det er også nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Derfor er det behov for en nordisk politikk som stiller krav til klima- og miljøregnskap i hele næringskjeden for avfallet. Husholdningene er flinke som kildesorterer. Deretter må det stilles like strenge krav til resten av kjeden, før avfallet blir gjenvunnet. Når vi først har bestemt oss for at avfallsmarkedet skal være nordisk, da må vi også tenke nordisk!

I sommer er det godt og varmt, men i våres kunne vi notere avfallsmangel i deler av det nordiske markedet. Det førte prisene på energigjenvinning ned langt under krav til økonomisk bærekraft. I realiteten betalte flere forbrenningsanlegg for avfallet da.

Det stimulerer neppe til økt og bedre materialgjenvinning. Derimot går det ut over ambisjonene med den sirkulære økonomien, der kretsløpsbasert avfallsbehandling skal skje med minst mulig utslipp.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen representerer Venstre, som hevder de har en spesielt klima- og miljøvennlig politikk. Vi utfordrer herved Elvestuen og Venstre til å ta en nordisk initiativ, slik at alle som deltar i det nordiske avfallsmarkedet trekker i samme retning – mot klima- og miljøvennlig avfallsbehandling.

I dag går dessverre vinningen opp i sur, gammel dieselrøyk fra østeuropeiske trailere på vei til Sverige.