SVERIGE ER BLÅGULT!

Sverigedemokratene har definert seg som et borgerlig parti og sørget for en soleklar borgerlig seier over de rødgrønne. Hva som videre vil skje er ikke spesielt vanskelig å resonnere seg frem til. Spørsmålet er NÅR det skjer og hvilke konsekvenser det får.

Politikk handler om makt. Gjennom valg gir velgerne politikerne mandat (makt) til å gjennomføre de sakene politikerne går til valg på. Så er det opp til politikerne å forhandle seg i mellom om hvordan dette kan skje.

I Norge har Fremskrittspartiet vokst i takt med innvandringen og profesjonaliseringen av politikken. Begge deler har ført til en fremmedgjøring velgerne opplever. Fremskrittspartiet har vært flinkere enn de andre partiene til å fange opp – og kommunisere enkle løsninger på problemene.

Etter 40 år og to generasjoner politikere med strid mellom Fremskrittspartiet og Høyre har partiene funnet sammen og utnyttet den makten velgerne har gitt dem. Resultatet er Solbergregjeringen. Hadde noen fortalt dette til ihuga høyrefolk i 1985 ville man ikke blitt trodd. Det samme vil sannsynligvis skje i Sverige.

Noen vil protestere og si at sammenligningen mellom Norge og Sverige er feil. Sverigedemokratene ble riktignok stiftet av protestpolitikere med nazistiske synspunkter og bakgrunn, mens Fremskrittspartiet ble stiftet av Anders Lange med bekjempelse av offentlige skatter og avgifter som kampsak.

Det er imidlertid ofte de mest ytterliggående som reagerer først og hardest på problemstillinger i samfunnet. Når problemene ikke løses, smitter ønske om løsning over i de store velgerskarene. Det er hva som har skjedd i Sverige.

En stor innvandring over kort tid uten god integreringspolitikk har ført til problemer ”grasrota” har fått føle på først. Makteliten i Sverige bor ikke i forstedene der biler brenner og kriminaliteten skjer utenfor samfunnets kontroll. Derfor har de idealistiske politikerne, de korrekte public-service journalistene og en industri som skriker etter arbeidskraft ikke oppfattet – eller ville oppfatte problemene innvandringen har forsårsaket.

Dette er grobunnen for et svensk ”fremskrittsparti” – selv om forskjellen i opphav, lederprofiler og utvikling av saker og politikk kan være forskjellig. Sverigedemokratene gjennomgår en organisatorisk, ideologisk og politisk utvikling Fremskrittspartiet brukte 30-40 år på. De mener selv tiden for samarbeide er inne nå – spørsmålet må besvares av Moderaterna, Kristendemokratene, Liberalerna og de svært innvandrervennlige Centern. De har dårlig tid på beslutningen. Velgertoget venter ikke.

Med valgresultatet i hånden er det derfor logisk at Sverigedemokratene og i første rekke Moderaterna vil finne sammen. Det kan skje denne riksdagsperioden eller neste. Så lenge Sverige har en så stor innvandring med påfølgende uløste samfunnsproblemer vil det finnes grunnlag for at Sverigedemokratene vil øke i oppslutning. Å samarbeide med dem vil smøre velgeroppslutningen utover de partiene som vil samarbeide med dem.

Allerede nå finnes det eksempler på lokalt kommunalpolitisk samarbeide mellom Sverigedemokratene og de (andre) borgerlige partiene. Dette vil smitte inn i Riksdagen.

Alternativet er om alle de andre partiene finner gode, raske og effektive løsninger på innvandringsproblemene og den avmakten arbeiderklassen føler overfor politikere og media.

Den nøtten har ingen andre land klart å knekke. Derfor fikk vi Brexit og Trump. I Norge har vi Fremskrittspartiet i regjering.  Når politikere får makt til å regjere, blir det oftest slik.

Hvem husker ikke idealistiske Venstre-politikere som gikk rundt og banket dører og lovet å holde Fremskrittspartiet ute av Regjeringen før siste stortingsvalg? I dag sitter de der sammen. Det spørs om ikke det blir slik i Sverige etter hvert også. Spørsmålet er når.