Ap vil stanse toganbud

Mener regjeringen har abdisert jernbanepolitikken.

Onsdag ble det kjent at den første av tre jernbanepakker som skal ut på anbud gikk til britiske Go-Ahead. Togselskapet skal kjøre regionaltrafikk på Sørlandsbanen og lokaltrafikk på Jæren.

– Spør du meg, bør vi stanse det vi kan stanse, både utsetting av jernbanetrafikken og konkurranseutsetting av Bane Nors vedlikehold. Jeg vil stoppe det som kan stoppes, men tida er i ferd med å renne ut, sier Aps samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli til Klassekampen.

Han mener oppdelingen av jernbanen til flere mindre selskap er ansvarsfraskrivelse, og mener regjeringen har abdisert jernbanepolitikken.

Myrli får støtte fra samferdelspolitiker Bengt Fateraune i Senterpartiet. Han sier til Klassekampen at partiet vil gjøre det de kan for å unngå disse prosessene.

– Det er klart at dersom man kommer i en situasjon hvor man kan gjøre noe med det, vil vi gjøre det, sier Fasteraune til avisen.

Direktør Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet mener at oppsplittingen er godt regulert, og at den ikke vil skape bryderi.

I tillegg til sør er også jernbanepakke Nord (omfatter Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen og fjerntogtilbudet på Dovrebanen) og Vest (fjerntog Bergensbanen, lokaltog til Voss, Myrdal og Arna) lagt på anbud.

Her finner du oversikten over jernbanepakkene som er lagt på anbud.