Og får samtidig eget styre.

− Regjeringen er opptatt av at viktige veivalg for Norges Bank og forvaltningen av våre felles sparepenger i SPU forankres bredt i Stortinget før vi legger frem en lovproposisjon om saken til våren, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Nytt er det ifølge Dagens Næringsliv at Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, får eget styre.

Mediehuset skriver at styret vil bestå av sentralbanksjefen, to visesentralbanksjefer og seks eksterne medlemmer utpekt basert på kompetanse innen forvaltning av kapital.

Her kan stortingsmeldingen om ny sentralbanklov leses.

Regjeringen går inn for å:

  • Beholde forvaltningen av SPU i Norges Bank
  • Opprette en fagkomité for pengepolitikk og finansiell stabilitet
  • Videreføre representantskapet, Stortingets kontroll- og tilsynsorgan for Norges Bank
  • Styrke sentralbankens uavhengighet i loven
  • Fastsette en ny formålsbestemmelse for sentralbanken

− Regjeringen er opptatt av at viktige veivalg for Norges Bank og forvaltningen av våre felles sparepenger i SPU forankres bredt i Stortinget før vi legger frem en lovproposisjon om saken til våren, sier finansministeren.