Avisen mener millionene staten krever fra bøndene ville gjort større nytte i næringen.

“Ekstra meningsløst blir det når norske storfebønder pålegges å betale for generell markedsføring av rødt kjøtt når det er underdekning av norskprodusert storfekjøtt. Norske bønder betaler altså for å fremme forbruk av importert kjøtt. Hvis ordningene avvikles, kan bøndene beholde 100 millioner kroner selv. Ut fra klagene fra landbruket kan det virke som om mange bønder trenger de pengene.” Det skriver Dagens Næringsliv på lederplass mandag.

Under tittel: “DN mener: Stans statlig organisert pr for kjøtt #10tiltak” slår mediehuset fast at det ikke er en statlig oppgave å samle inn penger til pr-virksomhet for kjøtt.

Regjeringen foreslo i landsbruksmeldingen i 2016 å avvikle tre av de fire opplysningskontorene, og kun beholde kontoret for frukt og grønt. I DNs leder vises det til at disse kontorene finansieres i hovedsak av omsetningsavgift som staten krever inn fra bøndene.

“Spesielt tvilsomt blir det at staten skal innkreve penger for å fremme forbruk av rødt kjøtt når både hensyn til helse og klima tilsier at folk bør spise mindre av det.”