Å legge om ordningen for skatt på rabatter gjennom jobb vil kunne medføre et ras av medlemmer som slutter å trene på treningssenter.

 

Regjeringen vil innføre skatt på rabatter de ansatte får gjennom jobben. Ifølge Aftenposten er den mest vanlige rabatten på trening.

Hovedorganisasjoen Virke tok opp problemstillingen under høringen i om statsbudsjettet i næringskomiteen på Stortinget.

Les også: VIRKE MENER STATEN LEGGER OPP TIL FOR MYE PLUNDER OG HEFT FOR MINDRE BEDRIFTER

– Regjeringens varslede forslag om endringer i ansattgoder er et skrekkeksempel på ønsket forenkling, som i realiteten ender som forvanskning. Det er grunn til å frykte at reglene for skatt på tredjemannsrabatter blir så kompliserte at mange virksomheter vil slutte med goder som trening på treningssenter. Virke mener også at grensen som er satt for skattefrie personalrabatter er klart for lav, og vi setter vårt håp til at Stortinget vil rette opp dette, sa leder politikk Anita Sundal til Næringspolitikk.no i forrige uke.

En av påstandene fra organisasjonen er at den nye ordningen vil skape merarbeid for mange bedrifter som ifølge direktør Ivar Horneland Kristensen vil si opp sine avtaler.

Det anslås at rundt 1,5 millioner ansatte i Norge får tilbud om rabatt på trening. Virke anslår at 70 prosent av bedriftsavtalene vil bli sagt opp som en konsekvens av de nye reglene.

– I dag er det 175.000 ansatte som bruker ordningen, og tallet har økt hvert år. Dersom bedriftene nå avslutter treningstilbudene sine, vil det i verste fall føre til at flere voksne slutter å trene, sier direktøren til Aftenposten.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) er uenig i at eventuelle endringer vil komplisere ordningen, snarere tvert i mot. Han mener den nye ordningen vil rydde opp i systemet.

– Jeg tror derfor de nye reglene vil skape enklere og ryddigere forhold i arbeidslivet, også for treningsglade ansatte.