AUFs oljenaivisme

Kommentar: Det eneste AUF-landsmøtet oppnår med oljekuttforslaget er å innbille seg selv at de har gjort noe for å redde verden, skriver sjefredaktør Bjørn G. Sæbø i Rogalands Avis.

Kommentaren er først publisert i Rogalands Avis.

Det tilhører ungdomspartienes privilegier å være friske og freidige slik at de grånende moderpartiene blir en smule rystet. Over tid kan til og med friskusvedtak fra ungdommene bli voksenpolitikk, men da er betingelsen at forslagene er jordet, at de er tilkoblet realpolitikk. AUFs landsmøtevedtak om styrt avvikling av olje- og gassnæringen innen 2035 er det hittil siste eksempelet på ikke-gjennomførbar politikk. Det eneste AUF-landsmøtet oppnår med oljekuttforslaget er å innbille seg selv at de har gjort noe for å redde verden.

LES OGSÅ: AUF vil avvikle oljenæringen innen 2035

Norsk oljekutt vil føre til noe knapphet på markedet, og knapphet gir høyere pris – som igjen vil friste andre oljeprodusenter og kullprodusenter til å gå inn i markedet. Ett av argumentene i debatten er at et norsk kutt vil føre til økt produksjon blant autoritære regimer. AUF har derimot rett i at «renhetsdebatten» ikke treffer. Selv om produksjonen slipper ut mindre klimagass, er det bruken som i hovedsak skaper problemene. Det må handles kraftig innen 2030 for å ha en flik av mulighet for å nå 1,5 gradersmålet, men da må mer av Norges oljeinntekter og kompetanse brukes for å utvikle klimateknologi. Fornybar energi må gjøres så leveringsdyktig og billig at den utfordrer olje på pris, samtidig som utslipp gjøres stadig dyrere.