I en ny rapport påstås det at turistene som kommer med cruiseskip til Bergen legger igjen mellom 700 og 1000 kroner.

Ifølge Bergens Tidende ønsker flertallet i bystyret i Bergen å begrense cruisetrafikken til byen. I fjor ble de sammen med Bergen Reiselivslag og Bergen havnesevesen enig om et tak på maks fire skip og 9000 passasjerer hver dag.

Men i saken byrådet fremmer for bystyret er dette redusert til tre skip og 8000 passasjerer.

En ny rapport fra Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra Maritime Bergen, Bergens Næringsråd og Bergen Reiselivslag viser at cruiseturistene legger igjen mellom 700 og 1000 kroner hver dag. Tre prosent av de i alt 2200 turistene som er spurt i undersøkelsen står ifølge Bergens Tidende for en tredjedel av forbruket.

Professor Svein Larsen ved Universitetet i Bergen sier at tallene ikke kan stemme med det andre finner. Sammen med kollega Katharina Wolff undersøkte han i 2012-13 cruiseturister, og da brukte de 314 kroner i land på ukedagene.- Det kan være det brukes mer penger med tanke på prisstigningen og at ting er blitt billigere. Men de bruker ikke mer enn andre turister. Jeg er egentlig ikke så interessert i summene. Det dette handler om, er at de ikke bruker mer enn andre. De bruker lite sammenliknet med andre turister, sier han til Bergens Tidende.

Menon anslår at hvert skip i snitt legger igjen 1,9 millioner kroner per anløp.