Når ble barnehagen et problem for arbeidsplassen?

KOMMENTAR: Det er tydelig at vi har mye å lære av svenskene.

«Hvordan tilrettelegge for frivillig og ufrivillig barnløse i arbeidslivet?» spør gründer Astrid Dyson i Aftenposten 23.oktober.

Svaret er enkelt. La sjefen hente i barnehagen.

Til tross for at Norge er blitt et stadig mer likestilt og moderne land, kommer det fremdeles oppgulp fra fortiden der det stilles spørsmål ved kombinasjonen småbarnsforeldre og arbeidsliv. Denne gangen er det altså en gründer som er frustrert fordi hennes kvinnelige medgründer må løpe i barnehagen og hente barn før kl.16:00. Eller må være hjemme med syke barn.

Problemet i norsk arbeidsliv er ikke at småbarnsforeldre avslutter møter for å hente i barnehagen, eller at de tar fri for å passe syke barn. Problemet er at ikke flere gjør det, og at ikke lederne og sjefene i arbeidslivet går foran og gjør det.

Som tidligere 50 prosent omsorgsfar for tre små barn var det en stor a-ha-opplevelse å komme på møter i  Sverige med norske næringslivsledere på slep. Der opplevde vi ofte at møter ble avbrutt presis kl.15:45 fordi vertskapets konserndirektør skulle på dagis for å hente barn.

Enkelte møter med konsernledere ble sågar endret på grunn av syke barn. Hos den svenske ledelsen. I den norske delegasjonen ble det ristet på grå, reaksjonære hoder. Likevel reiste vi over og lærte. Det er sjelden svensker reiste til Norge for å lære.

I dag bør vi ha kommet lenger i Norge. Det bør være en selvfølge at småbarnsforeldre arbeider. Og det bør være en selvfølge at de deler på å bringe og hente i barnehagen. Også om den ene er direktør og den andre sekretær.

Som grunder har jeg ansatt en småbarnsfar som i går måtte avbryte arbeidsdagen for å hente sykt barn i barnehagen. I dag jobber han hjemmefra. Jeg mottar ingen offentlig støtte og tar den «kostnaden» på egen kappe og med et smil. Det bør resten av næringslivet også gjøre.

Før eller siden behøver vi alle en hjelpende hånd. Da er det kjekt at vi har hjelpende hender fostret opp av stressede småbarnsforeldre som kan være med å tørke oss bak og betale våre pensjoner.

Så, kjære frustrerte grunder som lurer på hva man skal gjøre når småbarnsforeldrene går midt i møte for å hente barn. Svaret er enkelt. Fortsett å jobb! Da gjør du en jobb for arbeidsplassen, mens din kollega gjør en like viktig jobb for din pensjon.