– Usikkerheten rundt KrF skaper budsjettvakuum

– Og i et vakuum er det ingen som hører hva du sier. Kårstein Eidem Løvaas er forberedt på å bruke julen for å få på plass et statsbudsjett.

Det er i det blå, eller det røde, om KrF ender opp med å støtte Solberg-regjeringen eller ei. Usikkerheten har den siste uken vært stor, og med det har den vanlige støyen rundt budsjettet vært langt lavere. Alle venter på om Hareide bidrar til å kaste regjeringen, eller om han ender selv med å bli kastet.

En uke er gått siden medlemmene i næringskomiteen holdt høring om statsbudsjettet. Siden har det vært forholdsvis rolig.

Kårstein Eidem Løvaas er et av fire medlemmer fra Høyre i komiteen. Etter fem år på Stortinget er han vant med langt høyere trykk i mediene. Hvor budsjettutspill og -posisjoner fra de forskjellige partiene har preget spaltene.

– Det er sjeldent så rolig i mediene, men vi går rundt og venter på grunn av situasjonen. Det er oppstått et vakuum i kjølvannet av KrFs vandring og du vet, roper du i et vakuum er det ingen som hører deg. Det er ingenting som bringer lydbølgene videre.

Gemyttlig er det likevel. Næringskomiteen var nettopp på reise på Nordvestlandet. Altså, i hvert fall så lenge alle snakket om problemstillinger det er konsensus om – eller om klassiske posisjoner. Men alle lyttet ekstra godt, og alle veide ordene litt mer før de ble sluppet løs i plenum.

Det ble mer lytting enn posisjonering under bedriftsbesøkene enn vanlig. Lettere å holde seg til temaene.

Knapt med tid

Tiden går, men Løvaas tror likevel den vil strekke til for å få på plass et budsjett til jul, hvis ikke finnes det ordinære arbeidsdager mellom jul og nyttår som kan også kan benyttes.

– Så er nok alle innstilt på å finne løsningen så fort som mulig når kortene deles ut. Vi er godt vant med å forhandle med KrF men blir det nye konstellasjoner må vi tråkke opp løypene på nytt, og kanskje må vi ta julen til hjelp.

Løvaas er særlig utålmodig hva gjelder små og mellomstore bedrifter med tanke på budsjettet. Særlig å gjøre det enklere for de små bedriftene. Under turen med næringskomiteen var det også dette han fikk tilbakemeldinger om; det skjer for lite og det går for sakte. De minste, de som ikke har HR-avdelinger eller juridiske avdelinger får ikke hjelpen de ønsker. De større bedriftene er opptatt av satsing på samferdsel i distriktet. Varer skal frem, og tilbake. 

– I regionen vi var er det veldig opptatt av formueskatten, hvor de må ta utbytte for å betale skatten. Dette er penger de heller ville investert i industrien for å bygge opp ordrebøkene.

Løsningen må fungerende

Han gleder seg til gjennomgangen av virkemiddelapparatet som Enova og Innovasjon Norge. Av disse er det vokst fram mange tiltak, og noen hull. Det mener Løvaas er en av de viktigste sakene å ta tak i. I dette øyemed kommer også fordelingen av midlene ned til regionene. Dette skal på høring og da gjelder det å passe på at de tingene som innføres ikke skaper et dobbelt byråkrati hvor den ene overprøver den andre.

– Hvis og når vi bestemmer oss for en løsning, må vi ha en løsning som faktisk fungerer.