Ordningen med tvangsbøter til næringslivet gjør Morten Ørsal Johansen ubekvem.

– Det er klart det skaper vakuum. Vi sitter på vent og kan ikke gå i forhandlinger med noen vi ikke vet om vil forhandle med oss, sier Fremskrittpartiets Morten Ørsal Johansen i næringskomiteen til Næringspolitikk.no på telefonen før helgen.

Torsdag i forrige uke sa Høyres Kårstein Eidem Løvaas at usikkerheten rundt KrF skaper budsjettvakuum. Det er Johansen enig i.

– Bruk tiden bedre

Snart to uker etter budsjetthøringen i næringskomiteen på Stortinget forteller Johansen at den påvirket ham lite. Frp-politikeren mener at de som holder innlegg i høringene ofte ikke bruker tiden sin fornuftig. I det legger han at politikerne får høringsnotatene tilsendt på forhånd fra de aller fleste. Og mange av disse leser fra papirene de allerede har sendt inn.

– Det er et problem. De bruker tiden for dårlig under høringene. Sender du inn notat må du forvente at folk leser det, og det gjør vi … Når de så leser opp det samme notatet vi allerede har fått, så er det lett å miste interessen. Hvorfor ikke heller komme med utdypning eller tillegg? Det kan være interessant det de kommer med, men det er ikke så lett å være motivert til å følge veldig godt med når de gjentar seg selv.

Johansen forteller at han sitter igjen med et inntrykk etter komiteens reise på nordvestlandet at folk er fornøyde med utviklingen. Landet er i vekst, og oljekrisen er på tilbakegang, sier han.

Det viktigste nå, sier han, er at Norge har et konkurransedyktig næringsliv som kan møte konkurransen fra utlandet. Derfor mener han at skatter og avgifter som gir utenlandske aktører et konkurransefortrinn, må gjøres noe med.

– Ikke for særskatt på fiskerinæringen

Regjeringen har satt i gang en utredning av en særskatt til fiskerinæringen. Denne skal komme på toppen av ordinær bedriftsskatt. Johansen mener at bedringen i bedrifter kan måles om de har færre skatter og avgifter.

Les også:

FISKERIMINISTEREN KUNNE IKKE GI SVAR PÅ SPØRSMÅL OM EKSTRASKATT TIL FISKERINÆRINGEN

– Å SKATTELEGGE FISKERINÆRING VIL HINDRE INNOVASJON

– Vi ser at overskuddet pløyes tilbake til innovasjon. Det er først når det går dårlig at vi merker det. Jeg er ikke for en særskatt på fiskeri. Samtidig har vi kommuner som legger til rette for oppdrett og gir av sine arealer til denne næringen, gjennom dagens ordning ser vi at det deles penger ut til kommunene for nettopp dette. Skal vi ha et skatteregime må det komme kommunene og innbyggerne til gode, sier Johansen og legger til: – Jeg får vondt i magen hver gang slikt kommer på banen.

NHO ønsker å få fjerne 350-kroners grensen på moms ved kjøp av varer fra utlandet. De mener denne avgiften er konkurransevridende for norsk næringsliv. Johansen mener ordningen både har fordeler og ulemper.

– Politikere er ombudsmenn for folket. Ordningen ble innført for at det skulle bli enklere for den menige mann å handle på nettet. Det synes jeg er positivt. Men den har noen ringvirkninger. En hver ordning må evalueres. Det vil vi også med denne ordningen, men for folk flest er det en positiv virkning.

Som Bedriftsforbundet og flere andre undrer Johansen seg over tvangsbøtene som sendes ut til norsk næringsliv dersom de ikke leverer inn regnskap eller andre meldinger staten krever. Disse bøtene er like for alle. Altså får Equinor den samme boten som et lite enkeltpersonforetak får.

Les også: THOMMESSEN: – TVANGSBØTER ER BLITT EN MELKEKU FOR STATEN

– Det er næringslivet som skal støttes

Johansen forteller at han har sendt spørsmål til finansdepartementet om dette, og at han har til hensikt å ta kontakt med departementet igjen for å stille nytt spørsmål om ordningen.

– Jeg blir ubekvem av ordningen. Det ville vært en fordel å reversere hele greia. Eller å finne en bedre ordning. Det er viktig at bedrifter følger lover og regler, men da må straffen stå i forhold til forseelsen som gjøres. Når det ikke skilles mellom multikonsern eller småbedrift med 4-5 ansatte, så svir det mer for den lille bedriften. Da har du et system som oppfattes som urettferdig og som faktisk er urettferdig.

Les også: KS – REGJERINGEN SVEKKER REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING

– Det er næringslivet som skal støttes, ikke regionene, slår han fast når vi spør ham om innspillet fra KS om at støtten til regionene kuttes. Han poengterer samtidig at de regionale forskningsmidlene regjeringen har foreslått kuttet, er midler som ikke er brukt.

– Skal du ha forskning så må den ha et formål, og helst at den skal brukes til noe. Når du har gjort et forskningsprogram, så skal ikke stoppe med det. Forskningen må brukes til noe som skaper arbeidsplasser.