– Menn må våge å rekruttere mer ulikt den de selv er og se verdien i å ha flere kvinner i toppledelsen.

Næringspolitikk.no vil et par ganger i uken publisere korte intervjuspalter med folk som jobber med næringspolitikk. Noen av spørsmålene er faste, andre tilpasset personen vi intervjuer. Vi håper dere liker spalten – og ikke minst at dere kommer med innspill til både spørsmål og navn på redaksjon(a)naringspolitikk.no

Helga Bull-Rostrup er direktør Virke Service og kultur.  Organisasjonen jobber blant annet for å regulere Netflix, slik at selskapet betaler skatt i Norge.

– Hva foretrekker du, strømmen fra Netflix eller NRK?

– Jeg foretrekker å strømme enten fra Netflix eller fra andre strømmeaktører. Det som er viktig for meg er at jeg abonnerer på strømmetjenester som viser norske serier og filmer. Jeg er så heldig at jeg gjennom min jobb i Virke sitter tett på produsentene, og vet at det er mye godt norsk innhold på gang. Det gleder jeg meg til!

– Hva er det som driver deg gjennom tungt språk og tjukke dokumenter?

– Jeg er ikke særlig tålmodig med slikt. Elsker søkefunksjoner som gjør at jeg kun trenger å lese det mest relevante.

– Hvilken sak motiverer deg mest?

– Jeg motiveres av lederne i våre medlemsbedrifter! Det er utrolig gøy å høre og se hvor gode de er på å tilpasse virksomhetene etter behovet fra kundene. Så må vi som hovedorganisasjon stå på for at politikken og tjenestene fra oss er utformet slik at de kan fokusere på å vokse.

– Hvilket spor er viktigste for næringspolitikken å følge?

– Å etablere gode samarbeid mellom offentlige og private, og konkurranse på like vilkår, for å gi gode tjenester til befolkningen er viktig. I mange av samfunnsutfordringene vi står ovenfor nå som økende antall eldre og flere inaktive må vi tenke samarbeid med private aktører for å få til innovasjon og nye løsninger.

– Når på dagen slutter du å drikke kaffe?

– Jeg drikker mye kaffe om morgen og mindre utover dagen, sjelden senere enn kl 19.

– Kvinner i ledelse – når kommer vendepunktet?

– Jeg mener at utgangspunktet for å få flere kvinner i topplederstillinger er godt. Jeg  er utålmodig. Vendepunktet kommer antakelig senere enn jeg har sett for meg. Menn må våge å rekruttere mer ulikt den de selv er og se verdien i å ha flere kvinner i toppledelsen. Hvis jeg skal gi et råd til kvinner så er det at flere må tørre å ta steget opp. Jeg hadde aldri søkt jobben jeg har i dag om jeg ikke hadde noen som trodde på meg og oppfordret meg i prosessen. I tillegg hjelper det å ha et par venninner som synes det er veldig greit at ikke matpakken til barna består av hjemmelagde havrelapper og figurformede grønnsaker.  Jeg har tro på at barn trenger gode forbilder og at det å ha mødre som jobber og tar ansvar i arbeidslivet er positivt.

– Hva blir det beste med 2019?

– Rent politisk ser 2019 ut til å kunne blir et veldig spennende år.  Eventuelle endringer i regjeringen og på stortinget vil ha mye å si for måte vil jobber med å få gjennomslag i våre politiske saker. 2019 skal bli året da vi for alvor får satt viktigheten av tjenestenæringen i Norge på kartet.

Tidligere intervjuer: 

Ole Erik Almlid: – SPRÅKET I RAPPORTER FRA EMBETSVERK OG ANDRE ER IKKE SÅ DÅRLIG SOM NOEN SYNES Å TRO

Olaf Thommesen: OLAF THOMMESSEN SLUTTER ALDRI Å DRIKKE KAFFE. HAN HAR ENNÅ IKKE BEGYNT