Flere bønder enn ventet søkte erstatning etter tørkesommer

14.419 bønder har søkt om penger fra staten. 

Flest søknader er det kommet fra bønder i Oppland, Østfold og Akershus, melder Landbruksdirektoratet.

Ifølge Nationen er det så langt utbetalt 269 millioner erstatningskroner til bøndene. Målet er at det erstatning skal utbetales før jul. Til sammenligning ble det i fjor levert inn 890 søknader.

– Søknadstallet endte noe over prognosen som var på 12.000 søknader. Dette bekrefter de store skadene tørken har gitt. sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet til Nationen.