KS: – Statens bemanningsnormer og kompetansekrav utfordrer det lokale tjenestetilbudet

– Kommuner og fylkeskommuner varsler at stadig flere bemanningsnormer og kompetansekrav gjør det mer krevende å gi et godt samlet tjenestetilbud, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

KS viser til at stortingspolitikere de siste årene har innført bindende bemanningsnormer i både skole og i barnehager, i tillegg til formelle kompetansekrav i oppvekstsektoren og for leger.

Ifølge KS har flere av normene vært underfinansiert, og at de begrenser det lokale handlingsrommet.

KS har nå sendt brev til alle politiske partier om dette, basert på intervjuer i fokusgrupper organisasjonen har gjennomført i Askøy, Stavanger, Stjørdal, Vennesla, Oslo, Gjøvik, Bodø og Porsanger.

– Begge deler underbygger inntrykket av at kommuner opplever slike bemanningsnormer og kompetansekrav som utfordrende. Kommunene understreker at denne formen for statlig styring har negativ effekt på kommuneøkonomien og tjenestekvaliteten. I tillegg til at begrenser den mulighet til å finne gode og effektive løsninger tilpasset lokale forhold, sier Helgesen.

– Vi håper alle politiske partier vil lytte til erfaringene i kommuner og fylkeskommuner, som må håndtere konsekvensene av beslutningene som Stortinget fatter. Hele hovedstyret står samlet bak vårt budskap om å fortsette det viktige arbeidet med å hegne om lokaldemokratiet, sier Helgesen.