–  Akkurat nå er jeg veldig engasjert av det ansvaret vi teknologer har for å bidra til innovasjon som skal løse de store samfunnsutfordringene

Næringspolitikk.no vil et par ganger i uken publisere korte intervjuspalter med folk som jobber med næringspolitikk. Noen av spørsmålene er faste, andre tilpasset personen vi intervjuer. Vi håper dere liker spalten – og ikke minst at dere kommer med innspill til både spørsmål og navn på redaksjon(a)naringspolitikk.no

Lise Randeberg er fysiker og hun har vært president i Tekna siden 2013.

– Hvor god er forskningen på å være kommersiell?

– Det er forskjell på forskning i næringslivet, i instituttsektoren og ved universiteter og høgskoler. Det er også stor forskjell mellom de ulike universitetene og mellom fagmiljøene. Det er derfor vanskelig å si noe generelt, men det store bildet er at det er stort potensiale for mer kommersialisering i mange forskningsmiljø.

– Hva er det som driver deg gjennom tungt språk og tjukke dokumenter?

– En god porsjon stahet og et rent akademisk behov for å være godt forberedt.

– Hvilken sak motiverer deg mest?

– Jeg blir engasjert i saker hvor jeg kan få brukt både hjertet og hjernen. Jeg vil gjerne bidra til å gjøre verden bedre. Dette jobber jeg for både i min faglig karriere som professor og gjennom Tekna. Jeg vil gjerne glede medlemmene i Tekna ved å vinne saker som er viktige for dem både faglig og som arbeidstakere.

–  Akkurat nå er jeg veldig engasjert av det ansvaret vi teknologer har for å bidra til innovasjon som skal løse de store samfunnsutfordringene. I tillegg er jeg opptatt av at alle våre medlemmer får riktig kompetanse for fremtida. Finansiministeren sa hun var teknologioptimist da hun la frem statsbudsjettet. Det gir oss teknologer et mulighetsrom, men også et stort ansvar for å levere konstruktive løsninger og innspill på nesten alle samfunnsområder. Lista er lang: helse, energiforsyning,  IKT-sikkerhet, digitalisering, klima og miljø er bare noen av områdene hvor vi forventes å bidra. Det er gøy og motiverende å ha muligheten til å faktisk være med å lage rammebetingelser og teknologi som løser reelle problemer.

– Hvilket spor er viktigste for næringspolitikken å følge?

– Jeg tror på å prioritere noen områder og så satse skikkelig der. Vi har noen naturgitte forutsetninger i Norge. Vi har gode kompetansemiljø og store samfunnsbehov som helt naturlig skiller seg ut. I tillegg til disse områdene er digitalisering noe som angår alle og treffer alle sektorer. Jeg håper regjeringa tar tak i rapporten fra Digital 21, og trøkker skikkelig til. Vi må satse på forskning og innovasjon i gode tider når vi har råd til det. Det handler om nasjonal vilje, politiske rammevilkår, investeringer og innovasjon. Vår satsning på olje og gass har vist at om vi vil, så får vi det til – nå må vi se fremover og finne ut hvordan vi kan løfte nye områder.

– Når på dagen slutter du å drikke kaffe?

– Jeg begynner aldri… Har faktisk aldri drukket en eneste kopp kaffe.

– Kvinner i ledelse – når kommer vendepunktet?

– Jeg trodde vendepunktet hadde kommet? Det har det definitivt gjort i Tekna! Både i styret og i ledelsen vår er det overvekt av kvinner. Nå er jeg mest opptatt av å få flere teknologer og realister inn i styring og ledelse, spesielt i teknologitunge bedrifter og etater.

– Hva blir det beste med 2019?

– 365 nye, blanke dager å bruke til å endre verden til et bedre sted. Vi i Tekna kommer til å fortsette å vise at teknologi, kreativitet og kompetanse er avgjørende for å få dette til.

Tidligere intervjuer: 

Ole Erik Almlid: – SPRÅKET I RAPPORTER FRA EMBETSVERK OG ANDRE ER IKKE SÅ DÅRLIG SOM NOEN SYNES Å TRO

Olaf Thommesen: OLAF THOMMESSEN SLUTTER ALDRI Å DRIKKE KAFFE. HAN HAR ENNÅ IKKE BEGYNT

Helga Bull-Rostrup: – I 2019 BLIR DET VIKTIG Å ETABLERE GODE SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OG PRIVATE