Tidenes eksportmåned av fisk

Færre fisk ble sendt ut av landet, men prisen var høyere.

I oktober ble det eksportert 251.000 tonn sjømat til en samlet pris på 9,9 milliarder kroner, melder Norges sjømatråd. I meldingen heter det at volumet falt med 12 prosent, mens verdien økte med 10 prosent eller 884 millioner kroner fra oktober i fjor.

Sjømateksport totalt per måned

Så langt i år er det blitt sendt 2,2 milliarder sjømat ut av landet til en samlet verdi av 80,7 milliarder kroner. Det er en økning på 6 prosent i volum og 4 prosent i verdi. Altså 3,2 milliarder flere kroner fra samme periode i fjor.
– Dette er den beste eksportmåneden for norsk sjømat noensinne. En eksportverdi på nesten 10 milliarder er en fantastisk milepæl, og viser med all tydelighet hvor viktig norsk sjømatnæring er, både globalt og nasjonalt, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd og fortsetter: – Samtidig er også oktober 2018 historisk for laksen. Det har aldri vært registrert høyere verdi og volum i en enkeltmåned. Vi har over lengre tid sett en positiv trend for klippfisk og saltfisk, noe som er svært gledelig.

Mer laks og ørret, mindre torsk

I alt ble det eksportert 104.000 tonn laks for 6,5 milliarder kroner i forrige måned. Det er 8 prosent mer fisk og 15 prosent verdiøkning, eller 827 millioner kroner mer, sammenlignet med samme måned i fjor. For året som helhet har eksporten av laks hatt en verdiøkning på 5 prosent, eller 2,5 milliarder.

Eksport av laks og ørret per måned

Volumet i eksporten av ørret er langt lavere enn laksen. I oktober ble det eksportert 4.700 tonn til en verdi av 293 millioner kroner. Det er en verdiøkning på 50 millioner fra oktober i fjor.

For året som helhet er det blitt eksportert 22 prosent mer ørret enn i fjor med en 6 prosent verdiøkning fra samme periode. I alt ble det eksportert 36.000 tonn verdt 2,4 milliarder kroner.

For torsken går det motsatt vei. I alt ble det eksportert 1.600 tonn fersk torsk i oktober, verdt 73 millioner kroner. En volumnedgang på 26 prosent og en verdinedgang på 20 prosent eller 18 millioner kroner fra oktober i fjor.

Så langt i år har volumnedgangen vært på 5 prosent, mens torsken har samtidig hatt verdiøkning på 2 prosent.