Høyre-topp vil boikotte oljeselskap regjeringen selv bruker

Høyres Stefan Heggelund ber folk om å boikotte Shell og Esso for bruk av palmeolje i drivstoffet. Samtidig fyller hans egen regjering drivstoff hos de to selskapene.

I dag drøftes bruken av palmeolje i drivstoff i Stortinget. Frps Terje Halleland legger i en interpellasjon til klima- og miljøministeren fram at nesten “halvparten av biodrivstoffet som ble omsatt i fjor, var laget av palmeolje. Flere har gitt uttrykk for at forbrukerne blir lurt til å tro at drivstoffet de tanker, er mer miljøvennlig enn det faktisk er.”

Halleland spør statsråden hvilke virkemidler han vil sette inn for å begrense bruken av palmeolje i norsk biodrivstoff.

Les hele interpellasjonen her. 

Også Stefan Heggelund fra Høyre er opptatt av bruken av palmeolje i drivstoff. I slutten av oktober sa Heggelund til VG at av de fire store besinstasjon-kjedene har halvparten droppet palmeolje i drivstoffet. Shell og Esso har ennå ikke gjort det.

– Bruk forbrukermakten din til å droppe selskaper som fremdeles blander palmeolje inn i drivstoffet, sier Høyre-politikeren.

Men så har NTB i ettertid sjekket hvor biltjenesten til regjeringen fyller drivstoff.

– Regjeringens biltjeneste har parallelle rammeavtaler med ST1 (Shell), WEX (Esso), Circle K og YX. Uttak på den enkelte rammeavtale avhenger av reisevirksomhet, tilgjengelighet, åpningstider mv., heter det.

Hvilket innebærer at regjeringens biler til tider vil ha palmeolje på tanken.