Rekker neppe statsbudsjett-frist

Fristen skyves trolig med en uke.

20. november er fristen finanskomiteen på Stortinget har til å avgi innstilling om neste års statsbudsjett, med påfølgende finansdebatt 27. november. Denne fristen henger i en tynn tråd etter KrFs sonderinger, og ifølge NTB partiets alternative budsjett.

Fremdriften skal diskuteres i et møte i komiteen tirsdag. NTB skriver at det ikke er usannsynlig at fristen flyttes til 27. november og at finansdebatten da blir lagt til 3. desember.

– Vi ser for oss å ha det første forhandlingsmøtet mellom de fire partiene torsdag eller fredag, så snart det alternative budsjettet til KrF er klart, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til NTB og legger til: – Så vil vi jobbe på så fort vi kan. Landet må ha et budsjett, og fristene kommer som perler på en snor.

Da Næringspolitikk.no for to uker siden intervjuet næringskomite-medlem Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre, var han usikker på om budsjettet ville bli klart til jul.

Det er ventet at KrF legger fram sitt alternative budsjett mot slutten av denne uken. Blant opposisjonspartiene er det ennå noe usikkert hvilken dato Arbeiderpartiet vil presentere sitt, men NTB skriver at partiet venter til over helgen. SV presenterer sitt 7. november, mens Senterpartiet legger fram sitt 12. november.