8   +   2   =  

Ruth Grung har en spesiell interesse i å se sammenhenger

Ruth Grung fra Arbeiderpartiet har med seg kvinneperspektivet i alt hun gjør.

Næringspolitikk.no vil et par ganger i uken publisere korte intervjuspalter med folk som jobber med næringspolitikk. Noen av spørsmålene er faste, andre tilpasset personen vi intervjuer. Vi håper dere liker spalten – og ikke minst at dere kommer med innspill til både spørsmål og navn på redaksjon(a)naringspolitikk.no

Ruth Grung er medlem i næringskomiteen på Stortinget. Hun fungerte som byråd for barnehage, idrett og skole  i Bergen fra 2002 til 2003.

– Du har erfaring fra politisk ledelse av barnehagene i Bergen, hvilke tanker gjør du deg om at antall kommersielle barnehager øker og antall ideelle går ned?

– Jeg har alltid hatt tro på mangfold og at det stimulerer til nyskaping. I dag er det en ubalanse i barnehagesektoren. De store kjedene har fått for mye makt og er spesielt bekymret for at kommunene har for få barnehager og dermed mangler kompetanse til å drive godt tilsyn som sikrer at alle barn får et godt grunnlag for fremtidig læring.

– Hva driver deg gjennom tungt språk og tjukke dokumenter?

– Jeg har en spesiell interesse for å se sammenhenger, finne frem til drivere og strukturer for utvikling. Vi har tilgang på fantastisk mye god kunnskap og mulighet til å utvikle bedre politikk, men vi lærer oss også kunsten å saumfare dokumenter for fange det som er vesentlig

– Hvilken sak motiverer deg mest? 

– Saker som trenger én stemme som for eksempel  – barn utsatt for omsorgssvikt, – at domstolene har ressurser til å ivareta rettsikkerheten og -at all ungdom får mulighet til å prøve seg i arbeidslivet.

– Hvilket spor er viktigste for næringspolitikken å følge?

– Det som skaper mest mulig lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, og at fellesskapets midler utvikler velferd for alle og ikke bare til at enkelt personer eller regioner/kommuner blir rik. Vi må skape for å dele.

– Hvordan tror du det blir å kjøre tog på Sørlandsbanen når britene ankommer? 

– Jeg tror de vil legge mye prestisje i å lykkes, men er mer bekymret for de nye strekningene der kvalitetskravene ikke skal telle like mye.

– Og tror du NSB vil fortsette å kjøre på Bergensbanen når anbudsrunden er avsluttet?

– Håper at NSB får ansvar for flere strekninger. Det er viktig med norsk kompetanse på togdrift.

– Når på dagen slutter du å drikke kaffe? 

– Jeg avslutter alltid et godt måltid med kaffe og sover godt uansett.

– Kvinner i ledelse – når kommer vendepunktet?

– I politikken er vi langt bedre enn arbeidslivet. Jeg tror på gode rollemodeller som slipper frem nye talent og har kvinneperspektivet med meg i alt jeg gjør. Har lært mye om hersketeknikker.

– Hva blir det beste med 2019?

– At politikk kan være mer enn Me-too, Krf og Trump!

Ole Erik Almlid: – SPRÅKET I RAPPORTER FRA EMBETSVERK OG ANDRE ER IKKE SÅ DÅRLIG SOM NOEN SYNES Å TRO

Olaf Thommesen: OLAF THOMMESSEN SLUTTER ALDRI Å DRIKKE KAFFE. HAN HAR ENNÅ IKKE BEGYNT

Helga Bull-Rostrup: – I 2019 BLIR DET VIKTIG Å ETABLERE GODE SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OG PRIVATE

Lise Randeberg: LISE RANDEBERG ER MEST OPPTATT AV Å FÅ FLERE TEKNOLOGER OG REALISTER INN I STYRING OG LEDELSE