Mener finanspolitikken består av for mange ord og for lite handling

Finanspolitikken må konkretiseres, mener næringen.

Politikerne har ingen klar finanspolitikk, mener Finansforbundet. Sammen med Finans Norge arbeider forbundet med å få myndighetene til å gjøre det klart hva de ønsker med finansnæringen. En gang i året legger regjeringen frem finansmeldingen for Stortinget. Meldingen forteller i store trekk hva som ønskes av næringen, men den er ikke konkret nok, mener Finansforbundet.

– En næring som har så stor betydning, bør ha en fremtidsrettet næringspolitikk som tydelig beskriver rollen og hvordan denne skal fylles. Derfor trenger vi en egen stortingsmelding der politikerne viser veien videre, og det haster, sier Dag Arne Kristensen, leder av politisk avdeling i Finansforbundet til Finansfokus.no.

I vår fikk Finansforbundet støtte fra Arbeiderpartiet og MDG om at det er behov for en egen stortingsmelding for næring. Kristensen mener at næringspolitikken for finansnæringen i større grad preges av historieskriving enn å legge strategier for fremtiden.

– I årets Finansmarkedsmelding heter det at Regjeringen vil legge til rette for videreutvikling av finansnæringen. I tillegg sier Finansdepartementet at vi har en solid og innovativ finansnæring i Norge. Det er vel og bra, men i Finansmarkedsmeldingen blir det mange ord og lite handling. Derfor trenger vi en egen stortingsmelding om vår næring som både går i dybden og bredden på hva næringen skal være for hvem i tiden fremover, sier han til Finansfokus.no.