Posten: – Fare for kaos om 350 kroner-grensen avskaffes neste år

Posten Norge tror at Norge alene ikke vil vinne fram med en løsning for moms på netthandel  i utlandet.

I Posten Norge er de bekymret for at en eventuell avskaffelse av 350 kroner-grensen vil gå for fort. For det statseide selskapet er pakkelevering blitt en anseelig del av leveringsvirksomheten. Ifølge tall fra Posten er fordeling av pakker som leveres i postkassen 50-50 innland og utland. Veksten av pakker fra Kina har etter Postens tall begynt å avta etter kraftig vekst i 2016 og 2017. Men i fjor kom det rundt 15 millioner forsendelser fra Kina. Snittvekten var på 170 gram. Rundt 97 prosent av pakkene hadde oppgitt en verdi under 100 kroner.

Vent på EU

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme sier at de i Posten håper at myndighetene avventer EUs løsning, som vil foreligge i 2021. Postens hovedanliggende i spørsmålet om 350 kroner-grensen er tiden.

– Om politikerne bestemmer at det også skal påløpe moms på varer til under 350 kroner som er kjøpt i utlandet, er Posten Norge opptatt av å få tid til å tilpasse seg. Innføres dette allerede fra 2019 er det en fare for at vi opplever samme som Sverige i mars da de innførte toll på denne type handel, det ble et kortsiktig kaos. Folk droppet å hente sendingene da de ankom landet fordi de plutselig måtte betale for tollbehandling, sier Gjølme.

Hun forteller at over 500.000 sendinger hopet seg opp og måtte håndteres og returneres til Kina med fly. Et kostbart korsiktig problem. På lengre sikt er et kraftig frafall i netthandelen når forbrukerne måtte betale avgifter. Erfaringene fra Sverige viste at 90 prosent av sendingene forsvant. Et forsøk på å få til en egen løsning for Norge, fremstår fånyttes mener Gjølme, all den tid EU har varslet at de vil jobbe fram en integrert løsning som kan komme på plass fra 2021 for hele Europa.

Må ha felles løsning

Konkrete forsøk på å innføre moms på handel på nett er Wish med Postnord i Sverige, nevnt over, men løsningen deres fungerer ikke optimalt. Det kan du lese mer om her. I andre enden er Australia hvor myndighetene ønsket å innføre moms, men fikk til svar fra Amazon at ville de heller stenge landet ute.

– Vi tror ikke Norge vil vinne fram med en egen løsning hos de store internasjonal nettbutikkene, sier Gjølme.

For Postens del levner det liten tvil at dersom 350 kroners-grense fjernes, vil det kunne få store økonomiske konsekvenser. Derfor vil en fellesløsning med EU om tre år være en fordel.

– En endring vil påvirke Posten, også vi vil bli rammet om denne type lavverdi-pakker reduseres til et minimum. 

I mellomtiden har UPU, den internasjonale postunionen bestemt at prisingen av forsendelser fra land i Asia vil økes gradvis over en fire års periode. Dermed vil prisene i større grad dekke de reelle kostnadene. Frem til i år har porto på pakker fra Kina vært priset langt billigere.