Senterpartiet – kapitalens sosialist

Senterpartiets fremleggelse av partiets alternative budsjett på Stortinget mandag 12.november var et stort paradoks. Norske eiendomsbesitteres prefererte politiske representant ville i et hvilket som helst annet land befunnet seg på borgerlig side.

Slik er det ikke i Norge. Årsaken er at våre største landeiere – skogeiere, bønder, Staten og Kirken – har beskyttelse og inntjening sikret gjennom avtaler med Staten. Her har Senterpartiet misjon som avtalenes beskytter. Overførings-  og tilskuddsordninger mellom skogeiere og bønder med Staten er med få unntak også slik Arbeiderpartiet ønsker det, fordi det har en kontrollerende effekt på kapitalen og er alternativ til fritt marked.

Tvisteområdet er Tomtefesteloven, men der har Arbeiderpartiet bøyd unna for Senterpartiets trussel om brudd i regjeringssamarbeidet de gangene Arbeiderpartiet har hatt makt og muligheter til å gjøre noe med saken.

Senterpartiets alternative budsjett er god lesning for alle som driver næringsvirksomhet i distriktene. Bedre lokale veier, lavere drivstoffavgift, mer politi, helsetjenester og beredskap. Kort sagt mer til alt som skal til for å arbeide og bo i distriktene.

Senterpartiet er derfor et godt parti for mange som bor ute i distriktene. Så godt at enkelte høyreordførere har tatt med seg hele partiet over til Senterpartiet i enkelte kommuner. Tinn kommune er godt eksempel på dette. Les ex-høyre, nå senterpartiordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland sitt flammende innlegg her i Næringspolitikk.no 

Arbeiderpartiet har ingen muligheter til å få flertall uten Senterpartiet. Derfor kan Senterpartiet trekke en rødgrønn regjering ganske så langt til høyre uten at deltagelse i rødgrønn regjering forsvinner. Og det er langt nok til at bønder og skogeiere fortsetter å støtte partiet.

Senterpartiet mener tydeligvis at summen av bønder og skogeiere er større enn nye middelklassestemmer. Tomtefesteloven blir derfor stående. Og blokkerer støtte fra de vel 300.000 som er tomtefestere i Norge. Derfor kan ikke Senterpartiet også være «middelklassens sosialist».