Hovedorganisasjonen er storveis fornøyde med KrFs alternative budsjett, hvor partiet foreslår å fjerne 350 kroners-grensen

– Virke gir honnør til KrF for et godt alternativt budsjett, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til Næringspolitikk.no.

Særlig er han på vegne av virke glad for at KrF prioriterer å fjerne 350 kroners-grensen. Og at partiet støtter reduksjon i formueskatten på arbeidende kapital.

Les også: KrF vil avskaffe 350 kroner-grensen

Må ha like rammevilkår

Direktøren slår fast at de nylig påbegynte forhandlingene om statsbudsjettet er avgjørende for handelsnæringen, som han mener har sin “oljekrise” nå gjennom omstilling, skjerpet konkurranse fra internasjonale nettselskaper, fallende marginer og et økende antall konkurser.

Les også: VENTER FLERE KONKURSER I HANDELSNÆRINGEN

– For å klare omstillingen må næringen ha like rammevilkår som de utenlandske konkurrentene. 350 kroner-grensen, som gir norske forbrukere mulighet til å handle varene uten merverdiavgift og særavgifter hos Alibaba, Amazon og andre utenlandske nettselskaper, gjør at handelen i Norge sliter med å holde hodet over vannet i en kritisk situasjon. 376.000 mennesker jobber i handelen, som er den største sysselsetteren i privat sektor, sier Kristensen.

Kristensen og Virke mener at den avgiftsfrie grensen bidrar til tapte milliarder i inntekter til staten. Og desto lenger grensen står, desto større blir tap av inntekter.

Les også: KrF – partiet for enhver anledning

– Dette er penger som kunne vært brukt på bedre helse-, sosial- og utdanningstjenester og bedre rammevilkår for næringslivet, sier Virke-sjefen.

Kristensen mener KrF er konservative i sitt anslag for hvor store inntektene fra spart merverdiavgift vil være. Partiet har anslått det til 750 millioner kroner. Virke mener det vil bli høyere.

– Virke er også glad for at KrF i sitt alternative budsjett vil bevilge 10 millioner kroner til elektroniske løsninger for innbetaling av avgift når forbrukere handler på nettet i utlandet. Dette er viktig for å omgå gebyrer som kreves av blant annet Posten, sier Kristensen.

Les også: Posten: – Fare for kaos om 350 kroner-grensen avskaffes neste år