Arbeiderpartiet med taxfree tilbake til 2014 og 5 milliarder i skatteøkning

– Så lite som mulig, og så mye som nødvendig.

Et gjenkjennelige budsjett med sosialdemokratisk fotavtrykk. Helt tydelig i sine prioriteringer og helt tydelig i sin politikk, understreket partileder Jonas Gahr Støre for journalistene som hadde møtt opp for å få med seg presentasjonen av Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2019.

Da Arbeiderpartiet i fjor gikk til valg, var det på løfte om å øke skattetrykket med til sammen 15 milliarder kroner, men da partiet tirsdag la fram sitt alternative statsbudsjett – var tallet på 5 milliarder.

– Det er så lite som mulig, og så mye som nødvendig, sa Jonas Gahr Støre og humret.

Øker formueskatten

Skatteregimet slik det ville blitt under Ap karakteriserer Støre og Rigmor Aaserud som rettferdig. Vanlige folk vinner, mens de med mest – særlig de med mest i formue, må betale mer. I Arbeiderpartiets forslag til personbeskatning er trinn 1 til 3 identisk med regjeringen, mens på trinn 4 med innslagspunkt på 993.300 kroner foreslår Aps satser på 16,4 prosent – mot regjeringens 16,2 prosent.

Formueskatten vil partiet endre tilbake til nivået før Solberg-regjeringen tok over, samt å innføre et femte trinn for for formuer over fem millioner kroner som får 0,1 prosent, eller sats på 1,2 prosent. I budsjettet vises det til at regjeringen har redusert formueskatten med rundt 6,9 milliarder. Regjeringen foreslår ytterligere kutt i inneværende budsjett.

Arbeiderpartiet har bokført provenyen på formueskatt til 4,11 milliarder kroner.

Verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler ønsker Ap å holde på 2018-nivået, altså på 20 prosent slik at aksjeeiere må skatte 80 av prosent aksjeverdien. Regjeringen foreslår å øke rabatten til 25 prosent neste år.

Arbeiderpartiet vil gjøre det rimeligere å pendle og partiet ønsker å løfte kompetansen til arbeidstakere.

– Det er en stor kursendring som må til, dette er en kompetansereform som partene i arbeidslivet skal eie som skal sikre livslang læring for arbeidstakerne, og oppdaterte medarbeidere i bedriftene.

Det er satt av i overkant av 1,2 milliarder på kompetansereformen.

Styrket klimabudsjett

Ved siden av årets alternative budsjett fra Arbeiderpartiet er det også satt av 3 milliarder kroner mer enn regjeringen foreslår til satsing på klima. Spesielt retter Ap oppmerksomheten mot et Co2-fond.

– Vi vet at dette er et alternativt budsjett og sannsynlig ikke blir vedtatt, men kan vi ikke samles i Stortinget om å opprette et CO2-fond. Å få opprettet et CO2-fond innen transportnæring bør vi gjøre. Vi har dette etterspørres i næringen, vi har utredningen og vi kan bruke modellen fra NOX-fondet, sa Støre.

Kommentar: Arbeiderpartiets “middelklassebudsjett” – Jonas Gahr Støres “comeback”

Han forteller at både NHO og LO viste entusiasme da han møtte disse på mandag. Ap bruker 300 millioner kroner for å få i gang fondet.

– Vi kan være foregangsland. Tungtransporten vil på sikt bli elektrisk. Sender vi et signal til bilprodusentene, så vil de følge etter. Her bør Stortinget legge prestisje til side.

Vil endre tax-free-kvota

Rigmor Aaserud og Jonas Gahr Støre under fremleggelsen av Arbeiderpartiets alternative budsjett.Bort med 350 kroner-grensen

Som flere andre partier på Stortinget ønsker Arbeiderpartiet å fjerne 350 kroner-grensen. Partiet bokfører provenyen til å ligge på 1,4 milliarder kroner. Langt høyere enn Krfs anslag på 650 millioner kroner og noe lavere enn Senterpartiet som har bokført 1,7 milliarder.

Les også: 

Senterpartiet vil hjelpe de små selvstendige

KrF vil avskaffe 350 kroner-grensen

NRKs Espen Aas spurte om ikke Norge ville bli et veldig annerledesland ved å fjerne denne ordningen.

– Er det ikke veldig annerledesland å subsidiere utenlandske aktører som gjør det billigere å handle hos dem enn hos de norske, svarte Aaserud.

Aaserud påpekte at mange av pakkene som kommer fra netthandel i utlandet, kommer fra Kina. Disse mente hun var ytterligere subsidiert siden Kina inntil nylig var portomessig ansett som et uland. Hun viste også til det pågående arbeidet i EU med ordningen, og at det nok ville vært naturlig å legge seg på et nivå tilsvarende det EU ender på, men understreket samtidig at Ap ser for seg å fjerne hele ordningen.

Taxfree-kvoten vil Arbeiderpartiet også ta tak i. Den skal tilbake til slik den var i 2014 – ingen store endringer, sa Aaserud. Altså tobakken skal ikke kunne veksles inn i to vinflasker. Og Ap foreslår å halvere tobakkskvoten.

Størst kutt foreslår Arbeiderpartiet å gjøre i konsulentbruken i staten. Tall fra finansdepartementet viser at det i 2017 ble benyttet 26 milliarder kroner på fremmede tjenester. Arbeiderpartiet vil kutte 5 prosent av disse.

– Det er signaler fra Stortinget at den litt ukontrollerte veksten i kjøp av eksterne konsulenttjenester må rammes inn.

Høyre reagerer: Arbeiderpartiet har ikke råd til det de lover