– Sukkeravgiften er en sjeldent mislykket politikk

Avgiften har bidratt til nesten 1 milliard i tapte avgiftsinntekter.

Da året begynte økte også avgiftene på alkoholfri drikke, sjokolade og sukkervarer. Regjeringen hadde budsjettert med 1,84 milliarder mer i avgiftsinntekter. Etter de tre første kvartalene viser regnskapet inntektssvikt på 1 milliard kroner.

– Norge er ikke en lukket økonomi. Tvert imot er vår grense mot Sverige den lengste i Europa. Og svenskene har ikke særavgifter på alkoholfrie drikkevarer og godterier. Samtidig har stortingsflertallet sørget for at brus og godteri innenfor 350-kronersgrensen kan handles avgiftsfritt og uten moms over nettet skriver NHO Mat og Drikke i en melding.

Til tross for advarsler mot avgiftsøkningen fra mat- og drikkeprodusentene om at denne vil føre til økt grense- og netthandel, gikk den gjennom. NHO Mat og Drikke mener den er i strid med EØS-avtalen og har klaget den inn for ESA.

– Tilliten til budsjettprosessene og de fire samarbeidspartienes styringsevne er svekket, EØS-avtalen kan være brutt, folkehelsesamarbeidet mellom myndigheter og næringsliv er negativt berørt, og mat- og drikkeprodusenter over hele landet står i en krevende konkurransesituasjon fra grense- og netthandel på grunn av myndighetenes avgiftspolitikk. Når mye nå tyder på at også avgiftsinntektene til staten svikter, står vi overfor en sjeldent mislykket politikk med negative konsekvenser hvor du enn snur deg, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

Dyr pris for politikken

Regjeringen synes å ha tatt inntektssvikten til etterretning og har foreslått å redusere avgiften på sjokolade og sukkervare, mens avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer blir opprettholdt.

NHO påpeker at inntektene fra avgiften på alkoholfrie drikkevarer er til tross for samme avgiftsnivå, redusert med 200 millioner kroner. NHO Mat og Drikke mener svikten i avgiftsinntektene kan bli større.

Inntektene fra sjokolade- og sukkervareavgiften svikter ytterligere. Ved utgangen av tredje kvartal var under 60 prosent av budsjettet oppfylt.

– Når vi legger på materialavgiftene for drikkevarer og tar med i regnestykket at det er budsjettert med  merverdiavgift på varer som ikke blir solgt og avgifter som ikke kommer, kan konsekvensene av budsjettforliket bli opp mot en milliard i inntektssvikt for staten. Det er en dyr pris for en politikk som har vist seg å gi store uønskede effekter, mener Brubakk.

I Nyhetsmorgen på NRK onsdag sa Brubakk at dersom noen trodde avgiftsøkningen skulle bidra til lavere forbruk, så tok de skammelig feil.

Kjenner igjen tallene

Mudassar Kapur. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen, Høyre

Stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen fra Høyre, Mudassar Kapur sier til NRK at det er vanskelig for ham å si noe om hva skjer i forhandlingene da han selv ikke sitter der, men noterer samtidig at landet har hatt gode budsjett de siste årene.

– Først vil jeg si til NHOs tall at vi har justert våre tall i revidert budsjett og ligger an til å lande på dem, men det er ingen tvil om at avgiftene ikke er godt nok skrudd sammen, sier Kapur. 

Han er glad at den såkalte sjokoladeavgiften er reversert. På spørsmål om hvorfor ikke også brusavgiften er endret, viser Kapur til at at regjeringen har valgt å reversere den som er økt mest, og at det nå handler om å se på helheten.

– Og så håper jeg næringslivet er en aktiv bidragsyter inn i den diskusjonen. Det at næringslivet har meninger om dette synes jeg er bra og jeg ønsker det velkommen.