Noen mener lockout er å undergrave streikeretten, andre et lovlig middel

I nyere tid er lockout brukt mer passivt og for å utvide konflikten og trekke den mot tvungen lønnsnemd.

Tirsdag varslet NHO i en pressemelding at organisasjonen vurderte en lockout i sykepleierstreiken. Sykepleierne i privat sektor har vært i streik med 56 medlemmer i tre uker. NHO-direktør Ole Erik Almlid karakteriserer situasjonen som fastlåst.

– Belastningen er stor for noen få bedrifter. Vi vurderer derfor å benytte lockout slik at alle de 65 bedriftene kravet fra NSF er rettet mot, står solidarisk sammen i streiken, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i pressemeldingen.

Torsdag bekrefter NHO at styret har vedtatt lockout.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå overende. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn til VG.

Lovlige virkemidler

Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, sier til fagbladet Sykepleien at de ser alvorlig på situasjonen. Til uken stenges 501 av medlemmer ute fra arbeidsplassene sine.

– Fra lockout er varslet, tar det fire dager å stenge ned driften. Men ifølge helsepersonelloven kan ikke sykepleierne bare låse døren og gå sin vei, sier hun til Sykepleien og legger til: – Om regjeringen vil vurdere situasjonen før det er gått fire dager, må være opp til den.

Medlem i Stortingets næringskomite, Morten Ørsal Johansen, fra Fremskrittspartiet sier til Næringspoltikk.no at streik og lockout er to lovlige midler som kan brukes i konflikter i arbeidslivet.

– Det er opptil partene å finne ut hva de mener er mest formålstjenlig. Jeg forsøker å la partene i arbeidslivet gjøre det de mener er best selv, og vil ikke kritisere noe som skjer på lovlig måte, uansett om det er streik eller lockout. Det er et verktøy de har.

Undergraver streikeretten

Høyre kommenterer ikke pågående konflikter mellom partene i arbeidslivet, skriver Heidi Nordby Lunde i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NTB.

– Det er alvorlig at NHO setter pasienters liv og helse i fare på denne måten. Dette undergraver sykepleiernes rett til å streike for sine krav, sier SV-leder Audun Lysbakken. Han karakteriserer NHOs lockout som en voldsom eskalisering av konflikten.

– Når NHO på denne måten forsøker å presse fram tvungen lønnsnemd ved å sette liv og helse i fare, viser de verken respekt for streikeretten eller de pasientene som blir skadelidende.

Brukt mer passivt

Seniorforsker Åsmund Arup Seip ved Fafo forteller at det er en god stund siden lockout ble brukt som et aktivt middel på arbeidsgiversiden.
– Vi må tilbake til 1986, og da var det lite vellykket. Siden da er lockout blitt brukt mer passivt og som et svar under en pågående streik, for å justere kampen, sier Seip til Næringspolitikk.no.

I 1986 måtte daværende direktør i Norsk Arbeidsgiverforening  (nå NHO) Pål Kraby gå av etter lockout mot LO som ble et nederlag for arbeidsgiverne. 

Det kan være forskjellige begrunnelser for å bruke lockout, for eksempel at streiken skaper en urettferdig konkurransesituasjon. Dette bøter lockout på. Dette skjedde for eksempel under bankstreiken i 2006 da én kjede var tatt ut i streik, og arbeidsgiversiden varslet lockout. Det endte i at regjeringen grep inn og konflikten endte i tvungen lønnsnemnd.

– Andre grunner som er brukt for å utvide en konflikt med lockout er å skape en situasjon hvor myndighetene griper inn med tvungen lønnsnemnd, forklarer Seip.

Men en lockout innebærer ikke umiddelbar slutt på konflikten. Da heismontørene begynte å streike i slutten av august 2005 gikk det lang tid før det kom inngripen fra høyere makter. Arbeidsgiverne svarte med lockout både i september og november, men regjeringen grep ikke inn før i januar året etter, fem måneder etter konflikten begynte

Seip forteller at det særlig i helserelaterte konflikter, hvor man er sårbare, kan det raskt komme en lockout.

– I moderne tid er lockout blitt brukt i en allerede pågående konflikt. Da fungerer lockout som en utvidelse av konflikten og er et tegn på at partene ikke klarer å holde dialog eller å nærme seg hverandre. I slike tilfeller vil tvungen lønnsnemnd mest sannsynlig være resultatet.

Her er listen over bedrifter som rammes av lockout.

 • Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS
 • Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS
 • Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS
 • Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS
 • Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS
 • Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS
 • Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS
 • Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS
 • Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS
 • Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS
 • Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS
 • Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS
 • Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS
 • Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS
 • Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS
 • Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS
 • Avd. Oslo, Doro Care AS
 • Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS
 • Haukeland Pasienthotell, Eurest AS
 • Ullevål Pasienthotell, Eurest AS
 • Zefyr Pasienthotell, Eurest AS
 • Fagertun Trygt og Trivelig AS
 • Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen
 • Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen
 • Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen
 • Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen
 • Avd. Stavanger, Frelsesarmeen
 • Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen
 • Hovedkvarter, Frelsesarmeen
 • Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset
 • Furukollen Psykiatriske Senter AS
 • Godthaab Helse og Rehabilitering
 • Grefsenhjemmet
 • Heimta AS
 • Helse & Sikkerhet SA
 • Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS
 • Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS
 • Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS
 • Hvalheim Bo og Servicesenter AS
 • Høyenhall Helse og Rehabilitering AS
 • Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS
 • Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS
 • Opptreningssenteret i Finnmark AS
 • Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret
 • Ringen Rehabiliteringssenter AS
 • Avd. Oslo, SOS International AS
 • Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS
 • Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea
 • Amathea Agder
 • Amathea Buskerud
 • Amathea Hedmark og Oppland
 • Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Amathea Nordland
 • Amathea Troms og Finnmark
 • Amathea Trøndelag
 • Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø
 • Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab
 • Villa Skaar Jevnaker AS
 • Villa Skaar Sylling AS
 • Villa Skaar Vestfossen AS
 • Vår Frue Menighets Aldersboliger
 • Åstveit Helsesenter AS
 • Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie