Sykepleierforbundet boikotter lockout

Ber medlemmene møte på jobb som vanlig på  tirsdag. Forbundet anser NHOs lockout-varsel som ugyldig.

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By sier til VG at varselet om lockout fra NHO ikke fyller de formkrav et slik varsel skal ha i henhold til loven.

– Det er formelle krav til hvordan man melder inn i en lockout. Reglene er ikke fulgt av NHO, sier By til Sykepleien.

Les også: Noen mener lockout er å undergrave streikeretten, andre et lovlig middel

Derfor har riksmegleren fått varsel om at NSFs medlemmer som ikke er i streik vil møte som vanlig på jobb tirsdag.

– Tirsdag morgen blir det kaos og krise, fordi våre sykepleiere fysisk blir blir utestengt fra å hjelpe pasienter som trenger hjelp. Da vil syke, mammaer med nyfødte, eldre og andre som trenger medisinsk hjelp, stå uten hjelp, sier By til VG.

Avisen skriver videre at varselet om lockout har skapt stor irritasjon i regjeringen fordi det i betyr at de får konflikten i hendene og må vurdere å stanse den fordi liv og helse er satt på spill.