Fikk forespørsel om bruk, takket nei.

Det er på Facebook at informasjonssjef Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat reagerer etter at han lørdag bladde i Dagens Næringsliv og oppdager at stigebil 93 er blitt brukt i en helsides annonse. Annonsen er en del av kampanjen Virke har gående for å få fjernet 350 kroner-regelen. Hovtun skriver at de i brannetaten ikke deltar i kommerielle eller politiske kampanjer.

“Nå skal vi i brannvesenet holde oss langt unna den politiske debatten som sådan, men vi vil bare gjøre oppmerksom på at brannvesenet i Norge finansieres over kommunebudsjettene, og dermed er langt unna statsbudsjettets eventuelle ekstrainntekter som følge av at 350-kronersgrensen fjernes.” skriver Hovtun og fortsetter:

“Med et slikt urealistisk faktagrunnlag, er rett og slett urent spill å bruke brannvesenet som argument i en slik politisk retorikk. Og enda mer urent er det å bruke brannbilene våre, til tross for at vi har sagt nei både muntlig og skriftlig.”

Hovtun forventer at alt i kampanjen som har med brannvesenet å gjøre nå fjernes.

VG har intervjuet rådgiver Alexander Blomquist i McCann som sier at de kjøpte bildet fra NTB Scanpix og fjernet opplysningen de ble pålagt å fjerne siden fotografiet skulle benyttes kommersielt. Han forteller at lørdag var siste dagen denne annonsen skulle publiseres, og at det derfor ikke var noe ytterligere problem.