Olja ligger foran skatteskjema

Nå ligger skatteveksten i år an til å overgå anslaget i statsbudsjettet.

Finansavisen melder at Staten har fått inn 41 millioner kroner mer i oljeskatt enn ved samme tid i fjor. Skatteinngangen er beregnet før oljeprisen begynte fallet tidligere i måneden, men dette vil trolig ikke redusere inntektene til et lavere nivå enn Finansdepartementets anslag for statsbudsjettet.

For bedrifter utenfor oljesektoren har skatteinngangen gått ned 6 milliarder kroner i årets ti første måneder.

Personbeskatningen, som står for 78 prosent av totalen, har i år vokst med 3,9 prosent.