Ser bare fordeler ved å fjerne 350 kroner-grensen

Spente organisasjoner før “budsjettfasit” presenteres tirsdag.

Tirsdag skal regjeringen med KrF presentere statsbudsjett. Under presentasjon av sitt alternative statsbudsjett gjorde KrF et poeng ut av hvor viktig det var for partiet å få fjernet 350 kroner-grensen.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke konstaterer fornøyd at det er flertall på Stortinget for å fjerne 350 kroner-regelen. Han er kanskje særlig fornøyd med at KrF har vært så tydelige på at de vil avskaffe grensen.

– Det blir spennende å se hva sluttresultatet blir, sier Virke-direktøren til Næringspolitikk.no Han forteller at han ikke kjenner til status og ikke har fått noen signaler i noen retning.

For Virke handler det om inntekter og konkurranse på like vilkår. At å avskaffe momsfritaket vil skape flere arbeidsplasser i Norge, står Virke fast på. Samtidig er det også hinder i forhandlingene mellom KrF og regjeringen for 350 kroner-regelen. Barnetrygden, som Kristensen mener ligger tettere på partiets politikk.

Vil gi staten inntekter

De tre partiene i den borgerlige har i sitt budsjett gjort det klart at de ikke vil endre momsfritaket. Opposisjonen på sentrum- venstresiden ønsker derimot å fjerne ordningen.

– Det er interessant sak det, men det vi forholder til er hva de reelt sier politisk. Bildet på hvordan en høyre- og venstreside vil agere er i endring. Men de har lagt fram noe ikke vi var fornøyd med.

Kristensen viser til at det er 380.000 ansatte i handelsnæringen.

– Handelsnæringen er inne i sin “oljekrise”. Derfor er vi glade for at opposisjonen vil fjerne regelen, bra med politisk trykk rundt denne saken. Dette er tross alt en endring som vil gi inntekter til staten.

Ikke alltid logikk styrer

Direktør for handel Leif Bache-Mathiesen i NHO Service og handel sier til Næringspolitikk.no at det blir spennende å se hva regjeringspartiene og KrF kommer fram til i forhandlingene når resultatet presenteres i begynnelsen av neste uke.

– Det er ikke alltid er forankret i logikk og fornuft når man skal komme i mål med inntektene mot utgiftene i budsjettet.

Leif Bache-Mathiesen

Bache-Mathiesen sier at de ikke har funnet noen negative konsekvenser for norsk næring å fjerne momsfritaket på netthandel i utlandet. Det er store forventninger til at KrF skal få gjennom en fjerning av grensen.

– Vi håper den faller. Varehandlene er en stor sysselsette og politikerne bør lage rammebetingelser på like vilkår. Han synes det er rart at norske politikere velger å favorisere utenlandske netthandlere fremfor å ta vare på sin egen handelsnæring som tross alt er en viktig bidragsyter til statskassen.  Alt vi ber om er konkurranse på like vilkår.

Noe stemmer ikke

Provenyeffekten har spriket stort blant de tre partiene som la fram sine forslag til alternative statsbudsjett. Lavest var KrF på 650 millioner kroner, mest mener Arbeiderpartiet det vil komme inn i statskassen. Deres anslag er på 1,7 milliarder. NHO Service og handel har et anslag på 900 millioner kroner.

– Det er en nøktern antagelse, men vi ser at det vil ha en positivt effekt. Dessuten har du ringvirkningene gjennom økt sysselsetting, konsum og generell vekst. Det er lett å la tingene være som de er, men vi ser bare oppside ved å fjerne grensen, sier Bache-Mathiesen og legger til:

– Det er noe som ikke stemmer når forhandlere i Sverige kan sende tre brett med brus til en norsk forbruker, over grensen fraktfritt til en brøkdel av prisen det selges for i Norge. 350 kroner-grensen er også en viktig del av grensehandelsproblematikken.