KrF kjemper for økt barnetrygd og jobber med å finne finansieringen. Å skrote 350 kroner-grensen står høyest på listen. Økt utbytte fra statlig eide selskap er en annen finansieringskilde.

Regjeringspartienes finanspolitiske talsmenn og KrFs forhandler Kjell Ingolf Ropstad har møttes hyppig det siste døgnet. Først klokken 12 på tirsdag, og igjen klokken 14. Fire timer etter den opprinnelige forhandlingsfristen.

Til NRK sier Ropstad at tilbudet fra regjeringen tirsdag formiddag var bedre, og at han er optimist – selv om det fortsatt er punkter det må forhandles på.

KrF ønsker økt barnetrygden med 3.200 kroner per barn i året, regjeringen hadde ifølge NRK i går kveld gått med på i underkant av 1.000 kroner per barn.

– KrF har veldig gode forslag til å finne de pengene, enten det er å innføre moms fra første krone når du handler på nett, eller andre forslag som vi håper å få regjeringen med på, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

NRK viser til NTB om at det er strid om 350 kroner-grensen. KrF har tidligere varslet at de ønsker å skrote momsfritaket, som ifølge deres beregninger vil gi en provenyeffekt på 650 millioner kroner fra 1. april neste år. Særlig Frp skal ønske å beholde ordningen.

Et annet forslag er å ta ut utbytte fra noen av de statlige eide selskapene for å skaffe den nødvendige finansieringen.