Finans Norge er skuffet over Venstre og KrF

– Partiene står ikke ved det de tidligere har sagt om finansskatten, sier Jan Erik Fåne i Finans Norge.

– Slik blir det når flere partier må inngå forlik. Det er mange småposter som får litt her og litt der.Vi er skuffet at KrF og V ikke står ved det de tidligere har sagt om finansskatten, og så gjenstår det å se hva de skriver i merknadene til budsjettet, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge. 

Han forklarer at ved gjennomgangen av budsjettet som ble presentert tirsdag kveld ser det ut for Finans Norge som om regjeringspartiene og KrF tar fra norske banker ytterligere en halv milliard kroner de var lovet i regjeringensbudsjettforslag. Detgjelder en halve milliarden i fradrag for tap ved overgang til ny regnskapsnorm. Fradraget foreslås nå kuttet eller utsatt.

– Dette kommer inn i rekken av regninger de sender til finansnæringen. Det kom som lyn fra klar himmel og vi jobber nå med å få klarhet i dette.

Organisasjonen var overrasket da regjeringen i sitt budsjettforslag fra tidligere i høst  foreslo å øke skatteulempen for finansnæringen gjennom at selskapsskatten opprettholdes på 25 prosent. Selskapsskatten i resten av næringslivet var foreslått redusert fra 23 til 22 prosent.

Les også: Finans Norge: – Økt skattetrykk vil svekke finansnærings evne til å bidra til omstillinger

I budsjettforliket er dette ikke endret. Fåne sier at det gjenstår å se hva partene skriver om dette i innstillingen, som kan fortelle om partene har til hensikt å gjøre noen endringer med dette neste år. Per nå oppfatter han det som om regjeringen har fått flertall for å øke skattene til finansnæringen neste år. Med den halve milliarden nevnt over, vil byrden ligge på vel 1,2 milliarder kroner ekstra i 2019.