Posten fryktet kjapp avskaffelse av 350 kroner-grensen, nå får de ett år på seg. Men selskapet har liten tro på norsk løsning.

– Vi hadde håpet på mer tid og at regjeringen ville gå for 2021, siden EU jobber med å få til en fellesløsning som kan håndtere innkreving av moms direkte i nettbutikkene da, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge til Næringspolitikk.no.

Posten har hele tiden vært opptatt av at dersom momsfritaket skal avskaffes, bør det gis tid til en overgang slik man unngår det kortsiktige kaoset som oppstod i Sverige. Der ble store deler av postpakkene ikke hentet etter at mottakerne måtte betale for tollbehandling av enkeltsendinger – og ilegges moms, og disse pakkene måtte returneres til sitt opprinnelsesland.

Kommuikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge. Foto: Thomas Brun NTB Scanpix

 

 

Gjølme sier at nå da det er gitt i overkant av ett år på å tilpasse seg, vil Posten se etter smarte mellomløsninger for å effektivisere tollbehandlingen og hente inn momsen på. Men, sier hun, det er i 2021 dette vil kunne løses på en god og effektiv måte, når EU har fått på plass sin løsning. 

– Vi har fått mer tid og ønsker å være konstruktive og løsningsorienterte. Vi tror det er en internasjonal løsning som gir muligheten for å finne ut av dette. At Norge skal utvikle en egen innkrevingsordning for alle verdens nettbutikker, tror vi egentlig ikke noe på, sier Gjølme. 

Hun bekrefter at Posten Norge har gjort fremskrivninger for hva en rask avskaffelse av ordningen med stans i netthandlene som konsekvens ville betydd for Posten, men gir ingen indikasjoner på hva det ville betydd for inntektene.

I tredje kvartal i år hadde Posten nedgang på 15,5 prosent i postvolumet. Ved utgangen av september hadde Posten omsatt på for 17,487 milliarder kroner, en tilbakegang på 472 millioner kroner fra samme tid i fjor.