Men NHO og Virke skryter av at regjeringspartiene og KrF har klart å fjerne 350 kroner-grensen. Sukkersjokket har likevel ikke lagt seg.

– Vi er fornøyd med at KrF og regjeringspartiene ble enig om å avvikle ordningen fullt fra 2020. De skal ha ros for å ha forstått at dette er viktig for bransjen og at vi nå får konkurranse på like vilkår. Selv om nok hadde ønsket at endringen kom allerede ved årsskiftet nå, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke som er mest glad for å ha fått gjennomslag for avskaffelsen av ordningen.

– Men det er klart, vi skal leve med ordningen ett år til. Dermed kan alle tilpasse seg dette gjennom neste år.

– Å fjerne 350-kronersgrensen for moms- og avgiftsfri netthandel, er et viktig skritt i riktig retning men det løser ikke hovedproblemet, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Brubakk viser til at den fysiske grensehandelen er stadig økende og at den er drevet av det norske avgiftsnivået. Dette mener han svekker konkurransekraften i norsk næring som driver med mat og drikke.

– Grensehandelen økte med hele 9,1 prosent fra 2016 til 2017, og i løpet av fjoråret la norske forbrukere igjen hele 15,1 milliarder kroner utenfor landets grenser.

– Avviklingen av 350-kronersgrensen vil bremse den nettbaserte grensehandelen, men vil ikke gi noen effekt på den fysiske grensehandelen. Det er det kun en reduksjon i det høye avgiftsnivået i Norge som kan løse. Derfor burde også økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer vært reversert, særlig når alt tyder på at avgiften gir staten mindre inntekter enn forutsatt.

Brubakk mener at de fire partiene legger opp til økte grensehandel gjennom budsjettet de la fram tirsdag kveld.

Kristensen i Virke legger til at han er fornøyd med skatteopplegget fra regjeringens budsjettforslag fra tidligere i høst, og som fortsatt ligger der, selv om han nok skulle sett lavere formueskatt. Han er likevel fornøyd med at denne ikke er endret. Og at det ikke er andre nye overraskende avgifter.