– Tilgang på kompetent kapital er nøkkelen for all omstilling

Tom Staavi ønsker at folk skal forstå og kunne planlegge økonomien sin. Og å delta i ordskiftet om økonomiske temaer.

Næringspolitikk.no vil et par ganger i uken publisere korte intervjuspalter med folk som jobber med næringspolitikk. Noen av spørsmålene er faste, andre tilpasset personen vi intervjuer. Vi håper dere liker spalten – og ikke minst at dere kommer med innspill til både spørsmål og navn på redaksjon(a)naringspolitikk.no

Tom Staavi er tidligere redaktør i Dine Penger. Han er i dag informasjonsdirektør i Finans Norge.

– Julebord, en velfortjent påskjønnelse av medarbeiderne eller et unødvendig onde?

– Det er viktig og hyggelig å kunne møte de man tilbringer store deler av sitt våkne liv med også i en sosial setting. Om det er til jul eller ellers i året, er ikke så viktig.

– Hva er det som driver deg gjennom tungt språk og tjukke dokumenter?

– For å kunne oversette det til noe forståelig. Jeg har et oppriktig ønske om at folk flest skal kunne forstå, planlegge sin økonomi og delta i ordskiftet om økonomiske temaer som er en svært viktig faktor i de flestes liv.

– Hvilken sak motiverer deg mest?

– Akkurat nå er det alle nye aktører, forretningsmodeller og nye produkter som velter inn i finansmarkedet og reguleringen av disse. Jeg tror forbrukerne er uforberedt på nye betalingsformidlingsaktører og informasjonsaggregatorer. Hva det kan bety for den enkelte, er det ikke godt å ha oversikt over. Dessuten motiveres jeg av å lære, og særlig innen blokkjeder og kryptoaktiva har jeg hatt mye å bryne meg på de siste årene.

– Hvilket spor er viktigste for næringspolitikken å følge?

– Næringspolitikken skal legge rammene for at vi evner å utvikle nytt produktivt og bærekraftig næringsliv i Norge for at vi skal kunne bevare den velferdsstaten vi har bygget opp. Vi har gjort mye riktig, men utfordringene blir stadig større. Nøkkelen for all omstilling fremover, er tilgang på kompetent kapital. Det bør være høyt på prioriteringslisten for politikken å sikre den tilgangen. Finansnæringen bidrar gjerne som rådgiver for hvilke grep man bør ta.

– Flertallet på Stortinget er for å fjerne 350 kroner-regelen, hvorfor klarer man ikke enes om denne ordningen?

– Dette er, som med mye annet, uhyre mer komplisert enn man i utgangspunktet skulle tro. På den ene siden er det selvfølgelig rart å gi Alibaba, Amazon og alle de andre utenlandske aktørene denne fordelen. Samtidig må man ikke undervurdere det apparatet som må på plass hvis vi fx satt den til 0. Jeg vet det foregår et internasjonalt arbeid der det blant annet diskuteres om avsenderlandet skal ha ansvaret for tollklareringen, og ikke mottagerlandet. Løsningen på sikt bør være like regler for alle, og den finnes nok i internasjonale foraer.

– Når på dagen slutter du å drikke kaffe?

– Avhenger helt av dagen. Et aller annet sted mellom 16:00 og 02:00.

– Er momsfritaket verdt “det” satt opp mot at selskapsskatten ikke reduseres, slik regjeringen mener det er? Hvilke forhåpninger har du til 2019?

– Moms er det kundene som betaler. Å kompensere for at finanskunder ikke betaler moms ved å velte regningen over på næringen er en feilslutning. Det vet nok Regjeringen også, men de mener de trenger pengene fra oss fremfor å kutte andre steder.  Stortingsforliket er at næringen skal bidra med 3,5 milliard kroner i året. Da gjelder det at man finner den minst skadelige skattemåten å drive inn pengene på. Nå går regjeringen inn for å øke skatten, samtidig som de ikke gjør noe med de alvorlige konsekvensene av måten skatten beregnes.

– Eierne av banker og forsikringsselskap blir straffet både gjennom å ikke få redusert selskapsskatten, men samtidig får høyere utbytteskatt som alle andre. I tillegg gjør den ekstra arbeidsgiveravgiften at man straffer å ansette folk. Finansnæringen skal bidra til omstillingen med kompetent kapital, da kreves det at vi også har eierne som er villige til å stille med egenkapitalen for å sikre den finansielle stabiliteten. Det er å håpe for 2019 at man både blir enige om at det er nivået fra skatteforliket som gjelder, og at pengene kan hentes inn med minst mulig skade.

Tidligere intervjuer:

Ole Erik Almlid: – SPRÅKET I RAPPORTER FRA EMBETSVERK OG ANDRE ER IKKE SÅ DÅRLIG SOM NOEN SYNES Å TRO

Olaf Thommesen: OLAF THOMMESSEN SLUTTER ALDRI Å DRIKKE KAFFE. HAN HAR ENNÅ IKKE BEGYNT

Helga Bull-Rostrup: – I 2019 BLIR DET VIKTIG Å ETABLERE GODE SAMARBEID MELLOM OFFENTLIGE OG PRIVATE

Lise Randeberg: LISE RANDEBERG ER MEST OPPTATT AV Å FÅ FLERE TEKNOLOGER OG REALISTER INN I STYRING OG LEDELSE

Ruth Grung: RUTH GRUNG HAR EN SPESIELL INTERESSE I Å SE SAMMENHENGER

Geir Ove Ystmark: – FISK ER EN VIKTIG BRIKKE I LØSNINGEN AV KLIMAPROBLEMET