– Denne saken er et eksempel på at KrF og FrP kan komme godt overens i politiske saker

Frps Morten Ørsal Johansen mener Frps-næringsfraksjon har fått en alliert i KrF i kampen for rettighetene til norske sjøfolk.

– Dette er et viktig vedtak for alle norske sjøfolk. Jeg har stor tro på at dette vedtaket betyr at vi vil ha norske sjøfolk i den norske flåten også i fremtiden, sier næringspolitisktalsmann Morten Ørsal Johansen i Frp.

Han viser til posten i statsbudsjettet på 35 millioner kroner som sikrer at Color Line ikke flytter sine to Kiel-ferger fra Norsk Ordinært Skipsregister til Norsk Internasjonalt Skipsregister. Dermed beholder 700 ansatte i rederiet jobbene sine.

Morten Ørsal Johansen

Morten Ørsal Johansen

Color Line skriver i en pressemelding at:

“For Color Line innebærer budsjettavtalen at samtlige passasjerskip i 2019 forblir i NOR som i dag.”

– Næringsfraksjonen til Frp har fått en alliert i KrF hva gjelder rettigheter for norske sjøfolk. Jeg er glad for at forhandlingene har ført fram og at KrF har fått gjennomslag for sitt krav i budsjettforhandlingene., sier Johansen og legger til: – Denne saken er et eksempel på at KrF og Frp kan komme godt overens i politiske saker.

Han understreker at Frp ønsker å verne om norsk kompetanse på norsk sokkel, og at denne ordningen bidrar til det.