Norges digitale fremtid står på spill i budsjettforliket!


Helge Gallefoss, digital Entreprenør


Det er pinlig for oss i bransjen at regjeringen kan finne på å komme med et budsjettforlik som er til de grader lite gjennomarbeidet og gjennomtenkt. Det vil ha og har allerede store konsekvenser for en hel bransje. Gjennomføring av dette vil bli svært skadelig for Norges renomme internasjonalt som industrinasjon.

Regjeringen har lagt betydelige ressurser i å posisjonere Norge som en attraktiv datasenternasjon. Invest in Norway har fått økte ressurser, og Statkraft har investert mye i både kunderelasjoner og arbeid med å tilrettelegge for hyper-scale datasenter i Telemark og Vestfold. Nå står de siste års investeringer i fare på grunn av inkompetanse i det politiske Norge.

Selv etter mange års innsats har ennå ingen av de store aktørene etablert seg i Norge, men vi har sett omfattende etablering i våre naboland Danmark, Finland, Sverige og Island. At vi ikke har lykkes har bekymret regjeringen, og den har etablert incentivordninger. En dem er tilskudd for å stimulere til at det etableres flere fiberforbindelser mot utlandet. Alle store aktører som bygger datasentere krever minimum 3, helst 5, fysiske føringsveier mellom sine datasentere, og de vil kun ha mørk fiber som de kontrollerer trafikken på selv. Denne forutsetningen har ikke vært tilstede og er der heller ennå ikke, men det foreligger nå planer fra flere aktører som vil «fikse» dette problemet.

LES OGSÅ: Norge er en digital husmannsplass 

Det er store investeringer og høy risiko i slike investeringer, så man kan ikke overlate hele denne risikoen til markedet. Derfor satte regjeringen av 60MNOK i årets budsjett, og 40 for neste år. Nå er det imidlertid gått et år, og NKOM som skulle komme opp med en modell for tildeling av tilskudd sitter fortsatt med saken, og den synes heller ikke løst innenfor en kort horisont.  Jeg har forståelse for at dette er komplisert i et konkurranseutsatt marked, men at dette tar så lang tid kan tyde på at vilkårene lagt i Stortingets tildeling eller NKOM/SDs forståelse av oppgaven er mangelfull. Uansett er det svært uheldig for oss i bransjen, både fordi de internasjonale aktørene blir usikre på om regjeringen mener alvor, og fordi de ser at det tar lengre tid enn man prosjekterte med i 2017 – fordi forutsetninger svikter. Dette gir ikke bare mindre tillitt til Norge som sådan, men også oss som aktører i fibermarkedet.

Men dette er kanskje et mindre problem enn den digitale selvmordsbomben som kom i forrige ukes budsjettforlik. Denne gjelder incentivordningen vedrørende lav forbruksavgift for datasentervirksomhet. Datasentervirksomhet er klodens raskest voksende kraftkrevende industri, og det er helt selvfølgelig at den skal ha lav forbruksavgift på linje med annen kraftkrevende industri. Med dette ble Norge attraktivt for deler av denne industrien. Bitcoin-mining er ikke nettverksintensivt, men kraftintensivt. Mangel på fibernett gjør at vanlige aktører ikke kan etablere seg her enda, men det kunne bitcoin-virksomhet. Det er derfor naturlig at de kom først.

Det har vært mye hysteri i media rundt bitcoin-mining etter mange års negativ lobbyvirksomhet fra konservative finansinstitusjoner selv om alle disse nå jobber på spreng med å utforske og utvikle teknologien bak – blockchain – som kommer til å være en fundamentalt viktig byggekloss i en fremtidig trygg infrastruktur. Det er flere «crypto-currencies» i markedet, og en av de ledende er Etherum som støttes av Microsoft og kan mines i deres skytjenester. Denne anses nok mer seriøs enn Bitcoin, men dette er uansett fullstendig irrelevant.

Det vi nå opplever fra kunnskapsløse politikere er at de for første gang skal begynne å sortere standardiserte avgifts-regimer på salg av kraft etter etiske(?) linjer – eller kanskje heller fordommer? Når har vi noensinne hatt en debatt om produktene som kommer ut av smelteverkene våre er spekulative eller ikke? Har eksempelvis ikke aluminiumsprisene vært spekulative i en årrekke? Er ikke oljeprisene spekulative?

Men nå har vi altså fått denne diskusjonen. Budsjettforliket med 2 mikropartier hvor ledelsen selv i hvert av partiene er splittet i saken har altså blitt enige med resten av regjeringen om at de som miner bitcoin/kryptovaluta fra årsskiftet ikke lenger vil få lav forbruksavgift på datasenterproduksjon.

Dette er absurd og problematisk på alle måter. Regjeringens datasenterstrategi har profilert Norge som et politisk stabilt land hvor rammevilkår for industri er tilrettelagt og trygge. Forliket skyter dette fullstendig i småbiter – og det vil ta mange år å bygge opp tillitten igjen. Kryptoselskaper som har investert 100-vis av millioner i 2017/2018 flytter nå all produksjon til Sverige. Høyskolen i Molde mister nå et stort forskningsprosjekt på 150MNOK på blockchain som var ferdigfinansiert med 50/50 fra Forskningrådet og en privat krypto/blockchain aktør.

Den kommunale/regionale initiativet på Ringerike som har lykkes godt med etablering innenfor denne sektoren må antakeligvis avvikles med direkte tap av titalls arbeidsplasser og indirekte kanskje flere hundre. Tilsvarende gjelder for en rekke andre regionale initiativ.

Regjeringen endrer med dette fundamentale forutsetninger for en industri som har investert betydelig. Er regjeringen da ansvarlig for å dekke disse tapene? Vi må regne med rettsaker og tvister rundt dette. Har man i det hele tatt forvaltningsmessig rett til å endre rammevilkår på denne måten for en hel industri. Pelsdyrnæringen har fått 8 år, denne 2mnd.

Dette budsjettforliket vil alvorlig skade Norges omdømme i mange år fremover. Det vil ødelegge for alle investeringer som allerede er gjort i det å fremme Norge som Europas datasenternasjon.

Ordningen vil i praksis bli helt umulig å administrere. Det er umulig å skille mellom hva som er krypto-mining og annen dataprosessering dersom dette ikke foregår på helt dedikerte maskiner. Azure tilbyr mining på Etherum, men hvordan skal Microsoft «spionere» på sine kunders dataprosessering for å rapportere riktig forbruksavgift? Hvordan skal de kunne beregne akkurat hva som ble brukt av strøm på spesifikke mining oppgaver? Det finnes ingen praktisk realisme i gjennomføring av denne avgiftsinndrivelsen.

Det er pinlig for oss i bransjen at regjeringen kan finne på å komme med et budsjettforlik som er til de grader lite gjennomarbeidet og gjennomtenkt. Det vil ha og har allerede store konsekvenser for en hel bransje. Gjennomføring av dette vil bli svært skadelig for Norges renomme internasjonalt som industrinasjon.

Vi vet at fremtiden er digital. Blockchain blir en del av den. Regjeringen må tilrettelegge for at digital virksomhet blir en viktig eksportindustri. Vi har gode forutsetninger med fornybar kraft, rimelig kraft. Fibernett kan etableres, og vi må sørge for at rammevilkårene er stabile. Denne saken er så viktig, at dersom regjeringen ikke tar ansvar for den, bør den gå. Konsekvensene er uansvarlige, og regjeringen må ta stilling til om det er viktigere for dem å bli sittende i posisjon fremfor hva som opplagt er nasjonens beste. Hva vi ser her er en uansvarlig politisk hestehandel med abort- og avgiftspolitikk.

Norges fremtid står på spill.

 

Helge Gallefoss: «Startet Media Lab i 1993, Norge´s første Internett konsulentselskap. Media Lab laget den første nettbutikken i Norge og den første online betalingsløsningen. Har siden jobbet med oppstarts-virksomhet innenfor Internett og online virksomhet.»