Sår Carl I. Stortinget

– Kanskje ringte Jagland noen for ikke å få meg i komiteen, sa Carl I Hagen fra talerstolen da Stortinget diskuterte praksis i utnevnelser til Nobelkomiteen.

– Før i tiden var det uhørt at partiene la  seg opp konkurrerende partiers kandidater til Nobel-komiteen, sa Carl I. Hagen fra Stortingets talerstol. 

I salen ble forslaget om endringer i utnevnelser av medlemmer til forskjellige komiteer. Basert på en rapport til presidentskapet på Stortinget.

Her kan du lese rapporten. 

Carl I. Hagen bærer fortsatt preg av at han ikke ble utnevnt som medlem av Nobelkomiteen i 2017. Hagen påpekte at det nå fremmes forslag om tilbakevirkende kraft om kandidaten sitter på Stortinget eller som vare, men ikke om kandidaten/medlemmet har en internasjonal lederstilling.

– Det er trist, om ikke aldri så populistisk fra Ap og Støre, sa Hagen fra talerstolen.

SVs Petter Eide understreket at saken er langt større enn bare å handle om Hagen. Hensikten med prisen, sa han, er ikke promotering av Norge eller å fremme norsk politikk. Det holder ikke at den er reelt uavhengig, den må også oppfattes slik.

– Kongefamilien og regjeringen burde ha en mer tilbaketrukket rolle under seremonien. Det vil kunne styrke inntrykket av fredsprisens uavhengighet.

Politisk kjøttvekt

Forslaget det skal ta stilling til er at presidentskapet nedsetter en komité som skal gi sine innstillinger til potensielle medlemmer i Nobelkomiteen, og at disse fremlegges for Stortinget. I dag fremmer partiene sine egne kandidater.

– Slik at det ikke er den politiske kjøttvekta avgjør hvem som skal sitte i komiteen, poengterte Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg viste til at da Hagens navn ble fremmet, var han varamedlem, men nå oppfattet at Hagen nærmest møtte fast på Stortinget.

– Det må Hagen legge mer vekt på enn filosofien han bruker på hvorfor ble som det ble i 2017, sa Kolberg. Arbeiderpartipolitikeren ga uttrykk for skepsis til forslaget om endring i hvordan kandidater til Nobelkomiteen og andre roller er foreslått i rapporten. 

Demokratisk forankret

Kolberg mener at partigruppenes frie mulighet til å nominere medlemmer er grunnleggende demokratisk prinsipp som han mener er meget viktig og ikke burde angripes på noe punkt.

– Tror (Abid) Raja en fagkomité er mer nøytral enn Stortinget hva gjelder hvem som skal sitte i Nobelkomiteen. Hvem er de som skal sitte der?

Også Stortingspresident Tone W. Trøen tok til ordet for dagens ordning. Hun reagerer på at begrep som samrøre brukes og understreket at ordningen er forankret i den demokratiske prosess.

– Beslutningen vil fortsatt ligge i salen. Utvalget foreslår kandidater til presidentskapet og så legger disse fram for salen, svarte Venstres Abid Raja. – Det er mer uhørt om hele Stortinget skal bare akseptere en hvilken som helst kandidat partigruppen vil foreslå. Det er ikke naturgitt at partigruppene skal bestemme dette selv. Det handler mer om at de store partiene ønsker å bestemme dette selv. Da handler det om makt, og det handler om prestisjen som de vil gi til noen.

Noen ringte?

Carl I. Hagen ville ikke følge Kolbergs forslag om å la 2017 ligge.

– Når jeg snakker om tilbakevirkende kraft er det når en prosess begynner, da er den i gang – det var først da mitt navn dukket opp da det ble fattet nye vedtak. Midt i prosessen. Det var ingen diskusjoner om vararepresentanter kunne velges før mitt navn dukket opp. Nå lager man en ny regel for at folk i lederstillinger i internasjonale organisasjoner, men ikke tilbakevirkende kraft for da må Jagland gå ut av komiteen, sa Hagen og la til:

– Kanskje var det Jagland som ringte noen for ikke å ha meg i komiteen. Jeg skal ikke spekulere, men det er blitt nevnt.

Nobelkomiteen er langt fra eneste Stortinget utnevner til. Bjørnar Moxnes har lagt ved flere løse forslag knyttet til Riksrevisjonen og EOS-utvalget.

Partilederen foreslår at personen som utnevnes til riksrevisor ikke har innehatt vervet finansminister, og passet samtidig på at forslaget ikke var ment som kritikk av sittende riksrevisor, Per Kristian Foss.

Moxnes mener at ingen departement har hatt større ansvar for forvaltning av ressurser en finansdepartementet og derfor vil bli gjenstand for kontroll. Han foreslår også at medlemmer som skal sitte i EOS-utvalget ikke tidligere har hatt vervene justisminister eller forsvarsminister.