Små endringer i nasjonale leseprøver

Resultatet fra de nasjonale prøvene for 5. trinn i barneskolen viser små endringer fra 2016. Oslo har større andel elever på det høyeste mestringsnivået i alle tre fagene,

Andelen elever i 5. trinn som skårer på laveste nivå i lesing har ifølge Utdanningsdirektoratet gått svakt ned med 2,2 prosentpoeng siden 2016, og flere elever skårer på mellomste nivå.

– Det er flott at flere elever mestrer lesing. Det gjør det mulig å lykkes med andre fag i skolen. Det er også gledelig å se at regjeringens systematisk satsing på lesing gir resultater, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Rundt 60.000 elever i 5. trinn har gjennomførte i høst nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Resultatene viser mindre endringer i elevenes prestasjoner i de fleste fylkene og i de største kommunene fra 2017 til 2018, og ingen endring på nasjonalt nivå.

Resultatene viser at mens elevene på laveste mestringsnivå er gått ned med 2,2 prosentpoeng fra 2016, har andelen som presterer på mestringsnivå 2 økt med 3,8 prosentpoeng og elevene som presterer på høyeste nivå gått ned med 1,6 prosentpoeng.

I regning og engelsk holder fordelingen av elever på de ulike mestringsnivåene seg ganske stabil fra 2014 til 2018.

– Resultatene viser at utviklingen går rett vei i norsk skole, men vi har fortsatt utfordringer vi skal ta tak i. Vi vet at de elevene som gjør det dårlig på de nasjonale prøvene oftere faller fra i videregående opplæring. Derfor er det viktig at skolene, lærerne og foreldre bruker prøvene aktivt til å følge opp elever som har behov for ekstra hjelp og støtte. Prøvene kan også brukes innad i en kommune for å lære av skolene og lærere som har fått gode resultater. Det er mange skoler og lærere som gjør en kjempejobb og som kan være til inspirasjon for andre skoler, sier Sanner.

Oslo skiller seg klart ut med større andel elever på det høyeste mestringsnivået i alle tre fagene, og lavere andel på de laveste nivået, sammenlignet med andre fylker.

I lesing presterer for eksempel om lag 36 prosent av elevene i Oslo på det høyeste mestringsnivået i lesing. Til sammenligning presterer 26 prosent av elevene i Akershus på høyeste mestringsnivå i lesing.

Her finner du mer informasjon om resultatene.