– Et gigantisk mageplask fra Venstre

Stortingsflertallet ønsket strengere krav til opplysninger om pr-rådgiveres oppdrag og kunder når de går inn i politikken. Men de var avhengig av Venstre.

– Dette er et gigantisk mageplask fra Venstre. Framfor å sette politisk integritet og åpenhet foran posisjoner og hestehandler bøyer de nakken for Frp og Høyre – to partier som er helt uenige i forslaget om å sikre åpenhet om politikere på betalt påvirkningsoppdrag for kapitalkrefter og særinteresser, og nå trenerer forslaget ytterligere, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Næringspolitikk.no
I går skulle være første behandlingsrunde av forslaget som ville gi strengere opplysningsplikt for lobbyister som blir statssekretærer eller statsråder.

Da representantene var samlet til sesjon tirsdag var det flertall i Stortingets presidentskap for å lovfeste at “Kongen i statsråd kan pålegge regjeringsmedlemmene og statssekretærene å registrere sine tidligere oppdragsgivere og oppdragenes innhold der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser.”

Les hele forslaget her.

Det uttrykte Venstre-politiker Abid Raja glede over.

– De må oppgi hvilke oppdragsgivere siste to årene og hva oppdragene gjaldt. Det vil bidra til å øke tilliten til vårt politiske system. Denne informasjonen har åpenbart offentlig interesse, poengterte Venstres Abid Q. Raja som også er 5. visepresident på Stortinget.

Var for

Raja mener at politikere må være åpen om deres motivasjon, og i dagens medievirkelighet er det ofte behov for å mer informasjon, ikke mindre. Med et lite henblikk til falske nyheter.

I tillegg til flertallsforslaget er det fremmet et løsere forslag av Fremskrittspartiets Morten Wold på vegne av stortingspresident Tone W. Trøen (H) og seg selv. Her foreslår de to å sende forslaget til regjering for utredning for så å holde høring på spørsmålet.

Raja overrasket flere ved å si at det høres lurt ut å utrede saken, og at han ville høre beveggrunnene til dette.

– Jeg synes heller ikke vi skal overdrive problemene som kan oppstå for kommunikasjonsbransjen.

– Vi ser alle verdien i åpenhet i politiske prosesser. Når vi går mot foreliggende forslaget er ikke det fordi vi ikke verdsetter tiltak som står for åpenhet, men det er ikke godt nok, påpekte Morten Wold

Usikker på kvaliteten

Han mener det må stilles krav til kvalitet i lovforslag og at dette svikter, og viste til statsråd Monica Mælands påpekninger i saken. Særlig mener Wold at det forslaget har uklar rekkevidde og vil skape uklarheter for rådgivningsbransjen. Han legger til grunn at hva gjelder habilitet finnes det i dag lover og regler som tar for seg dette. 

– Jeg er enig i motforestillingene til departementet, dette griper inn i avtalefrihetene man har i næringslivet, sa Wold og viste til advokater er unntatt opplysningplikt, mens rådgivere av en annen bakgrunn ikke er det.

– Det er verken tilsiktet eller ønsket forskjellsbehandling.

Stortingspresident Trøen pekte i debatten på uklarheter i forslaget om hvilke grupper som omfattes og hva disse to årene teller. Gjelder det oppdrag påbegynt de siste to årene, eller gjelder det også oppdrag som ble påbegynt før dette tidsrommet. Gjelder det hele byrået, eller bare den enkeltes kundelister.

– Slik forslaget nå ligger vil forståelse og praktiseringen bli sprikende, jeg tror ikke noen vil at det skje.

Test for Venstre

SVs næringspolitiske talsmann, Torgeir Knag Fylkesnes, ga presidentskapet og Raja honnør for å ha fremmet forslaget.

– Selv om det er høy tillit  og lavt korrupsjon, vil det ikke nødvendigvis være slik for alltid. Det er viktig å ha slikt informasjon tilgjengelig for borgerne.

Fylkesnes var blant talerne som stilte spørsmål til Rajas utspill om at utredning kan være lurt.

– Dette blir en test på Venstre som åpenhetsparti, mener han seriøst at utredning skal skje, så bør den skje på Stortinget. Det er Stortinget som hele tiden setter standarden, hvorfor skal det gis til regjeringen? Vi vet jo hva regjeringen mener. Regjeringen vil ikke ha denne endringen. Ved å sende forslaget til utredning i regjeringen sier at da vil man heller ikke ha det.

Og test ble det, for ikke lange tiden etter at Fylkesnes stod på talerstolen – trakk Raja seg og flyttet på flertallet for å sende forslaget for ytterligere utredning.

– Venstre svikter seg selv og egen tradisjon når de plutselig stemmer mot mer åpenhet og hemmelighold. Venstre har på få år ødelagt sitt eget prosjekt og blitt et mini-Høyre i regjering, sier Fylkesnes til VG etter Venstre-vinden snudde.

Svingdørene av nyere dato

Men før det skjedde forklarte Moxnes i Rødt at politikere som går fra politikk til PR,  og noen ganger tilbake igjen, er en ganske ny trend i Norge.

– Folkestyret svekkes når folkestyrets ledere er til salgs til høystbydende. Hva skjer med innflytelsen til folk flest når toppolitikere skal være folkevalgtes tjenere den ene dagen og ikke minst når de går tilbake til politikken igjen og hemmeligholder hvilke pengeinteresser de nylig jobbet for.

Moxnes tok ikke overraskende for seg Sylvi Listhaug og debatten som raste da hun gikk fra kommunikasjonsbyrået First House til å bli landbruksminister. Det ble på dette tidspunktet spekulert i om Listhaug hadde hatt oppdrag fra Rema mens hun var i First House.

Moxnes leste et kort utdrag fra Listhaugs bok fra i høst: “Der andre tier”.

– “Spekulasjonene gikk på om jeg hadde jobbet for Rema 1000.” Listhaug hopper beleilig over om spekulasjonene stemte. Dette understreker hvorfor det er behov for en lovregulering. La oss kalle det Lex Listhaug.

Rema bekreftet senere at hun hadde jobbet for dem.

– Det beste ville vært om vi hadde satt punktum for en æra for First House-ministere som Sylvi Listhaug og Tor Mikkel Wara. Men Erna Solberg bekymrer seg tydelig ikke for svingdøren – tvert i mot, sa Moxnes og la til: – Vi får håpe denne kimen av prinsippfasthet ikke faller i dag allerede. Vi håper Venstre holder fast.

Magne Rommetveit i Arbeiderpartiet står for innstillingen og venter flertall i salen. 

– Det løse forslaget som foreligger, undrer jeg meg over, fordi de som har fremmet dette vil ikke ha denne åpenhet og vil sende ut på ny høring. Dette forslaget har hatt ett år på seg for å modnes. Kan ikke se hvor mye mer kan finne ut av ved å sende på vandring. Det løse forslaget virker veldig løst.

Grundigere vurdering

Men tungen på vektskålen for Raja var nok kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland som presiserte at det i embetsverket var en lang og etablert praksis hvor trer til side ved inhabilitet.

– Jeg ser ikke at personer som kommer fra kommunikasjonsbransjen skiller seg ut på en måte som forsvarer innføring om særskilt lovhjemler om registrering og åpenhet, sa Mæland og la til: – Dette forslaget innebærer egen registreringspliktig for de som har fremmet økonomiske eller politiske interesser. Det er uheldig og kan ikke begrunnes.

Statsråden ønsker saken til ytterligere utredning i regjeringen og slik ble det til syvende og sist med 50 mot 52 stemmer.

– Det er en del moment som det er grunn til å gjøre en grundigere juridisk vurdering av. Når det nå ser ut til å være mulig å få til et bredere flertall bak et mer gjennomarbeida forslag, så mener vi det er verd å bruke litt ekstra tid, sier Raja til VG.