Norge kan elektrifiseres på kort tid

Bellona og Elektroforeningen mener at 22 år vil 85 prosent av Norge være elektrisk, men det krever støtte i Stortinget.

Særlig i energisystemet i transportsektoren må det gjøres en total endring for å kunne nå målet.  Seks prosent av sektoren er i dag elektrifisert, skriver Bellona i en pressemelding. Industrien må i tillegg fase ut fossil oppvarming, og det må stimuleres til bruk av elektriske anlegg- og jordbruksmaskiner.

– Overgangen til et nullutslippssamfunn krever at vi faser ut bruken av fossil energi. Elektrifisering gir en høy grad av energieffektivisering, flere bruksområder for fornybar energi, og er en svært viktig nøkkel for mindre klimagassutslipp og lokal forurensning. Nå trenger vi et rammeverk som muliggjør at vi når målene for elektrifisering, sier Christina Ianssen i Bellona.

Mange av tiltakene som kreves må imidlertid iverksettes allerede i inneværende stortingsperiode om effekten skal nås innen 2030. Dagens Storting er derfor avgjørende for at dette potensialet skal utløses.