Virke er spent på Røe Isaksens grensehandelsbarometer

Strengere tilsyn med konkurransen i dagligvarehandelen, grensehandelbarometer, bærekraft og digitalkompetanse. Noen stikkord før stortingsmeldingen fredag.

Det er torsdag og snart lunsj. Utenfor regner det. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal fredag presentere den første stortingsmeldingen om handelsnæringen, men først møter han pressen på Kiwi Hovin.

– Regjeringen vil legge til rette for god omstilling i handelsnæringen innenfor bærekraftige rammer. Målet vårt er en sterk og konkurransedyktig næring også i fremtiden, sier statsråden i en pressemelding.

Næringsministeren sammen med butikksjef Katrine Madsen.

Mellom hyllene med frukt og grønt forteller Isaksen engasjert om meldingen som skal løfte fram hvor stor og viktig handelsnæringen. Hvordan den for mange er et springbrett ut i yrkeslivet. Nesten 380.000 er sysselsatt i varehandelen, forklarer han.

Regjeringen foreslår 39 tiltak som skal hjelpe til med omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen. Blant disse er avviklingen av 350 kroner-grensen. I budsjettforhandlingene har regjeringen gått med på å avskaffe momsfritaket fra 2020.

Mer konkurranse i dagligvarehandelen

For dagligvarehandelens del, som Kiwi-kjeden og dets eier Norgesgruppen, vil regjeringen se nærmere på om det er behov for mer konkurranse.

– Det er nok ikke slik at de som jobber i de enkelte butikkene føler at det ikke er nok konkurranse, men vi vil se på helheten. Markedet, sa statsråden etter å ha fått på seg Kiwis gjenkjennelige grønnfarge.

I Aftenposten forteller Torbjørn Røe Isaksen at han har gitt konkurransetilsynet beskjed om å gå inn flere saker enn de tidligere har hatt mulighet til.

Regjeringen mener at konkurransen distributørene mellom og butikkjedene mellom bør styrkes. Det vil bli lagt fram en lov om god handelsskikk og tiltak for å øke konkurransen innen salg og distribusjon i dagligvarehandelen.

For å bidra til bærekraftig omstilling vil regjeringen:

  • Regulere slik at næringen kan utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller.
  • Bidra til at ruste næringen til å møte utenlandske aktører og til å utnytte mulighetene som ligger i netthandel.
  • Bidra til satsing på økt digital kompetanse i bransjen.
  • Lage innovasjonspolitikk som bidrar til  løsninger som eller ikke vill blitt utviklet.
  • Og bidra til at det utvikles bærekraftige forretningsmodeller og sirkulær økonomi.

For å øke kompetansen i næringen vil regjeringene etablere et utdanningsprogram som gjør at yrkesutdanningen blir mer tilpasset behovene i næringen. Samt en kompetansereform som skal sørge for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i arbeid lenger.

Vil se på grensehandelen

Statsråden vil også få bedre oversikt på det som skjer på andre siden av grensen. Så langt vet man lite om netthandel i utlandet og hvilke varer nordmenn handler når de grensehandler.

Et av forslagene i meldingen er å se på behovet for å etablere et årlig grensehandelbarometer.

– Dette er ikke en melding som lanserer subsidier for næringen eller som bærer næringen frem med statlig støtte. Den handler mer om å bruke politikken. Vi vil ha rettferdig konkurranse på like vilkår. Ikke få aktører som er for store, sa statsråden på butikkturen.

Velger å høre

Bare noen skritt bak statsråden, fulgte representanter fra næringens interesseorganisasjoner. Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke var en av disse.

Ivar Horneland Kristensen i intervju med NTB.

Til Næringspolitikk.no forteller han at meldingen får han sett først fredag når den offentliggjøres, men er selvsagt fornøyd med at momsfri netthandel fases ut om litt over ett år.

– Det blir interessant å se hva som ligger i grensehandelbarometer. Det kan være positivt. Vi får se hva det innebærer, sier Kristensen til Næringspolitikk.no

Han understreker viktigheten av at meldingen blir et referansedokument for politikken fremover. Og at næringen blir anerkjent som viktig. Men er det ikke noe han frykter vil komme i meldingen?

– Jo, men jeg velger å høre hva han sier. Så ser vi i morgen.