– Anerkjennende stortingsmelding

Virke og NHO fornøyd med strengere konkurransekontroll av dagligvarehandelen.

– Vi mener meldingen i stort gir en god beskrivelse av næringen, og av utfordringsbildet. Meldingen anerkjenner næringen som en betydelig bidragsyter til sysselsetting og verdiskapning, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel i en pressemelding.

Les også: Her er regjeringens ønsker for handelsnæringen

NHO uttrykker glede og at statsråden erkjenner at konkurransen i dagligvarehandelen er for dårlig. Og at nå skal sektoren kontrolleres bedre.

– Prisdiskrimineringen er så stor at det i praksis er helt umulig for nye aktører å etablere seg i markedet. Vi håper utspillet følges opp med at Konkurransetilsynet nå får muskler til å gjennomføre det statsråden ber om.

Hun mener meldingen ikke kom for tidlig all den tid næringen er i stor endring, særlig gjennom digitalisering og globaliseringen av handelen.

Viktig med barometer

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen sier til Næringspolitikk.no at det er avgjørende for å trygge arbeidsplassene at myndighetene har tatt innover seg at handelsnæringen ikke er en skjermet sektor.

– For å løse disse utfordringene, og samtidig bidra til at handelen fortsatt kan være en åpen og inkluderende arbeidsplass, trenger vi en handelsmelding som gir økt kunnskap, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

– Virke er veldig glad for at vi får et grensehandelsbarometer. Det er et sterkt behov for økt kunnskap om omfanget av fysisk grensehandel og grensekryssende netthandel, hvilken effekter det har for norske handelsarbeidsplasser og hvordan norske særavgifter trigger handel fra utlandet, sier Kristensen.

Også Virke er fornøyd med at Konkurransetilsynet skal følge tettere på dagligvarehandelen.

– Denne bransjen blir stadig utsatt for kritikk for liten konkurranse, men faktum er at det er sterk konkurranse i dagligvaresektoren. Netthandelen bidrar til skjerpet konkurranse også her.