Fjerningen av krytopvaluta-subsidieringen tar lenger tid enn planlagt

Men subsidiene skal bort, og det innen 1. mars.

Planen var, i henhold til budsjettavtalen, skulle endringene i elavgiften inntre ved årsskiftet. Disse endringene ville bidra til at subsidieringen av kryptovalutaproduksjonen ville blitt fjernet.

Ifølge NTB utsettes dette nå til 1. mars.

– Regjeringspartiene og KrF har hele tiden vært opptatt av ikke å ramme datasenterutbyggingen, samtidig som det ikke er et ønske å gi redusert elavgift til kryptovalutaproduksjon. Derfor har vi nå blitt enige om en bedre avgrensning enn det som opprinnelig lå i budsjettenigheten som ble presentert 18. november. Det vil også være en høring før endringen innføres, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til NTB.

Datasenter har som annen kraftkrevende industri rabatt på strøm. Rabatten tilsier at om de bruker mer enn 0,5 megawatttimer, betaler 0,48 øre per kilowatttime, i stedet for 16,58 øre. Denne rabatten vil for selskap som utvinner bitcoin eller annen kryptovaluta forsvinne.