Spent på hvordan kompetansen i handelsnæringen skal styrkes

NHO ser fram til å lære mer om grensehandelen med hjelp fra et årlig barometer.

– Vi håper at stortingsmeldingen svarer på noen av utfordringene handelsnæringen står i. Det er viktig for verdiskapingen og for å opprettholde viktige arbeidsplasser i Norge, uttaler forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og kontor (HK).

For henne blir meldingen årets julelektyre. Med en næring som har flyttet seg fra hovedgata til over grensene, er konkurransen hard. HK mener meldingen fra regjeringen ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bør gi svar på hvordan økte kompetansekrav, som kommer følge av digitalisering og omstillinger til bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi i næringen, skal møtes. Jobber og oppgaver vil endre seg eller forsvinne helt, og nye komme til.

– Det er bra at dette anerkjennes. Vi oppfatter at det er politisk vilje til å sikre at handelsnæringen fortsatt skal være en viktig arena for inkludering, samtidig er vi opptatt av at ansatte ikke støtes ut av arbeidslivet, men heller løftes opp, satses på og sikres nødvendig kompetanse i møte med omstillingene som kommer, sier Sundnes.

HK ser fram til at regjeringen skal gi svar på hvordan å møte utfordringer knyttet til den norske arbeidslivsmodellen.

Spent på barometer

I NHO Mat og Drikke har de lagt særlig merke til statsrådens lille lekkasje på torsdag om at regjeringen ønsker å utrede behovet for et årlig grensehandelsbarometer.

Les også: Virke er spent på Røe Isaksens grensehandelsbarometer

– Det er veldig bra at departementet tar dette initiativet. Det er nødvendig med mer innsikt i innholdet og omfanget av grensehandelen. Samtidig er det viktig at et slikt barometer blir et presist verktøy som viser faktiske og reelle grensehandelstall, brutt ned på varegrupper og produkter, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

NHO viser til at grensehandelen økte med hele 9,1 prosent fra 2016 til 2017. I fjor ble handlet norske forbrukere for 15,1 milliarder kroner i utlandet. Men utover dette er kunnskapene om grensehandel få.

– Med en helhetlig oversikt over grensehandelens omfang, vil norske politikere kunne få en bedre forståelse av hvilken enorm svekkelse grensehandelen påfører konkurransekraften til norsk mat- og drikkenæring, og gi grunnlag for å treffe gode og mer næringsvennlige beslutninger, sier Brubakk.