– Å sikre arbeidsplasser er velferd

– Høy skatt blir som å spise settepoteter. Det går fint ett år, men skaper problemer det neste.

– Vi forvalter pengene på vegne av folket. Det er ikke alltid økt skatt hjelper, slo finanskomiteens leder Henrik Asheim fra Høyre fast fra talerstolen under finansdebatten på Stortinget mandag.

Arbeidet med å få på plass var en av de mindre konfliktfylte enighetene de fire borgerlige partiene har kommet fram til. Asheims opplevelse av arbeidet med budsjettet hvor både opposisjon og posisjon bidro.

– Vi reduserer også formueskatten på arbeidende kapital. Bedrifter må ikke skatte så mye og kan heller investere og skape arbeidsplasser. Høy skatt blir som å spise settepoteter. det går fint ett år, men skaper problemer det neste.

Kaken må bakes større

Asheim slo fast at opposisjonspartiene er enig om en ting: – Det skal bli dyrere å arbeide og dyrere å skape arbeidsplasser, sa han og la til:

– Man er ikke opptatt av å bake kaken større for å ha mer å fordele. Slik ruster man ikke Norge. Slik tar man ikke ansvar for tiden som kommer. Budsjettet Stortinget vil vedta i dag skaper og etablerer. 

Asheim fikk svar på tiltale fra finanspolitisktalsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet som mener at Høyres stadige bekymring for velferdens bærekraft og at partiet skal ta ansvar for dette.

– Men det de gjør er smålige kutt. der mange hundre små utgiftsposter som er vanskelig å se bidrar til bærekraften han snakker om. Hvilke av utgiftene er det som bidrar mest til bærekraften?

– Vi tar grep som gjør at flere vil ha barn, det bidrar det til bærekraften. Som økninger for barnefamiliene sammen med Krf; som engangsstønaden og økning i barnetrygden, disse er vi stolte av å få på plass. Men dette er et stramt budsjett. Vi bruker 2,7 prosent av oljefondet. Det er et nøytralt budsjett. Det er pussig at de så mener vi skal kutte mer. Arbeiderpartiet lover langt mer også i sitt alternative budsjett.

God festtaler

Partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet fleipet med at Asheim er blitt en god festtaler.

– Når han snakker om å sikre verdiskapning – så lyder det hult, sa Vedum i sin replikk og karakteriserte avgiftspolitikken som uforutsigbar.

– Avgiftstrykket i dette budsjettet reduseres, svarte finanskomiteens leder kort.

SVs Kari Elisabeth Kaski (SV) viste til at de 10 prosent rikeste får stadig større andeler av skattekuttene og poengterte med at i tidsrommet 2014 til 2017 fikk de rikeste nesten en tredjedel av skattekuttene.

– Neste år vil nesten 40 prosent av personskattekuttene til 10 prosent rikeste – er det god utvikling? Hvordan vil dette fortsette?

Asheim på sin side viste til at en vanlig familie har i under borgerlig regjering fått 11.000 kroner mindre i skatt.

– Det er velferd. Også er det riktig at vi har redusert skatten på næringseiendom og næringsdrift. Den viktigste velferd for folk er å ha en god jobb å gå til. Redusert selskapsskatt og redusert skatt på arbeidende kapital bidrar til å skape arbeidsplasser.