– Det er feil å selge ut nasjonal industri

Senterpartiet gjentok ønsket om stortingsmelding for å sikre nasjonalindustri.

– Det er feil å selge ut vår nasjonale industri. Vi må sikre denne gjennom en stortingsmelding, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum i sitt innlegg under finansdebatten på Stortinget.

Han viste til at landets økonomi er mer oljeavhengig nå enn den var før oljekrisen og viste til handelsunderskuddet.

– Det er bare festtaler og tomme ord når regjeringen sier at økonomien har snudd.

Vedum mener at ved å lese budsjettforliket er det tydelig at regjeringen ikke klarer å ta grep kjapt nok for å sikre norsk industri.

– Det tar ett år å fjerne 350 kroner, men bare en måned å straffe industrien, sa partilederen. 

Hentet fram Hagen og Statfjord

Vedum mener avgiftene i budsjettet slår feil ut og treffer de minste fremfor de største i industrien. Han understreket at avgiftene må ned, og ikke opp, slik han mener Frp og Høyre justerer dem.

– I år er det over 100 prosent vekst i avgiften på taxier – det er uansvarlig å ramme en slik næring uten utredning.

– Når vi diskuterer statsbudsjettet i dag, bør vi takke de som styrte på 60-tallet. De har gitt oss handlingsrommet vi har nå, sa Vedum og viste til Carl I. Hagen i Stortinget på midten av 1970-tallet fra talerstolen viste motstand mot at staten skulle satse på Statoil og tildele oljeselskapet bevilgninger. Han foreslo å selge rettigheter i Statfjord-feltet til andre.

Vedum falt for fristelsen om igjen å spre uriktige påstander som jeg fremmet på 70 og 80 tallet. Vi hadde ikke mistet kontroll eller inntekter om vi solgte andeler i Statfjord. Vi hadde underskudd i statsbudsjettet, om vi solgte da kunne vi kunne bygge veier, styrke sykehus og lignende. for dette. Utbyttet ville blitt påvirket av dette, sa Carl I. Hagen i sin replikk.

– Det han foreslo var å få reelle inntekter fra et reellt salg … Det må være forunderlig for Hagen å være her og stemme for et budsjett som øker avgiftene for alle. Det må være rart for Hagen å være med på.

Senterpartiet fremmet i forrige uke ønsket om en stortingsmelding for å sikre norsk eierskap og infrastruktur.