– Hvorfor økes avgiftene til taxi-næringen over natta?

– Hvorfor  er det fornuftig skyve på fjerningen av “350” i ett år og samtidig gi taxinæringen smell over natten, spurte Sps Gjelsvik KrF-kronprins Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad svarte på replikken fra Senterpartiets finanspolitiske talsmann, Sigbjørn Gjelsvik, med at jo, det ville vært best å få fjernet 350 kroner-grensen tidligere, men at det ble kompromiss med regjeringen at avgiftsfritaket første blir avskaffet i starten av 2020.

– Jeg er uenig hva gjelder taxinæringen. De skal ha klimakrav som andre næringer, det er viktig for omstillingen, svarte Ropstad.

Gjelsvik forklarte at for drosjer som kjører rullestoler vil få økte avgifter på opp mot 250.000 kroner i året.

I statsbudsjettet har de fire borgerlige partiene gått inn for avgiftsendringer for drosjenæringen som innebærer at særfordeler på CO₂-utslipp og vekt i engangsavgiften avvikles fra 1. januar .

I en artikkel i VG kommer det fram at for en VW Caravelle eller Mercedes Sprinter vil få økt avgift på opp mot en kvart million.

Så hvorfor må det skje over natta, spurte Gjelsvik.

– Det er sikkert alltid greit å ha bedre tid å kunne tilpasse seg avgifter, men slik er det. Det gir gode insentiver til å velge biler som er mer miljøvennlige. Jeg er sikker på du finner andre typer biler som ikke får samme avgiftsøkningen, og som er mer miljøvennlige. Hvis dette bidrar til å utvikle nye biler, så bra.

Både Gjelsvik andre representanter fra Senterpartiet gjentok dette budskapet med andre representanter fra de fire borgerlige partiene.