– Nok er nok av dette uverdige spillet

MDG fremmet mistillit til Regjeringen-Solberg. Rødt varsler støtte, det gjør ikke Ap.

Per Espen Stoknes gikk på talerstolen i Stortinget under finansdebatten med en klar melding. Partiet har ikke tillit til regjeringen på bakgrunn av miljøpolitikken Solberg-regjeringen fører.

Dette var et grep som MDG tidligere har varslet at ville komme.

– Det står svart på hvitt i budsjettet at med dagens politiske tiltak legger regjeringen opp til å bryte klimaforliket, begynte Stoknes.

Han viste til at Solberg-regjeringen i løpet av sine første fem år har kuttet 1 tonn Co2, igjen står ytterligere 3 tonn. Dette skal regjeringen gjennomføre innen utgangen av 2020.

– Vi finner ingen tiltak i dette budsjettet og veldig spente på hvilken klimamagi regjeringen vil trekke opp av hatten. Vi ser på det som usannsynlig at en regjering som brukte fem år på å kutte ett tonn, nå skal klare tre tonn på to år. Derfor har vi ikke tillit til en regjering som i fem år har snakket om grønt og nyskapende og har hatt mulighet til å kutte, som vet det haster og sier det haster og likevel prioriterer kvotekjøp og skattekutt. Fremfor reelle klimakutt til oss alle.

– Vi sliter med å forstå at Ap, Sp, Sv og Krf freder en slik regjering. Det er grunnlag for mistillit. Derfor fremmes dette og er glade for at Rødt har sagt vil støtte dette.

Litt senere gjorde partileder Jonas Gahr Støre det klart at Arbeiderpartiet ikke vil støtte forslaget fra MDG.

– Vi deler uroen at Norge blir hengende etter vedtatte klimamål, vi møter dette med å fremme alternativ politikk som kunne tatt oss til målet. Det er vår metode og derfor velger Arbeiderpartiet ikke å støtte mistillitsforslaget MDG fremmet i dag.